Länk till startsidan

Projekt - Framtidens smarta Servicepunkter 

Örnsköldsviks kommun har beviljats medel från Tillväxtverket via landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfondens landsbygdsutveckling för att utveckla Framtidens smarta Servicepunkter.

I Örnsköldsviks kommun finns idag tio aktiva Servicepunkter, målsättningen för dem är att vara den naturliga mötesplatsen på sin ort och erbjuda en utökad service för såväl boende som besökare. Syftet med detta projekt är att ta fram en tydlig plan för hur servicepunkterna i samverkan med kommunen ska fortsätta utvecklas. Genom att kartlägga de behov och utmaningar som finns idag ska projektet bidra till nya utvecklingsspår och uppdateringar i befintliga avtal för att bättre möta framtidens behov. Det kan handla om att se över möjligheterna för att installera laddstolpar, digitala lösningar för pakethämtningar eller undersöka om behov finns för fler servicepunkter.
Alla befintliga servicepunkter kommer ges möjlighet att delta i projektet.

— Mycket har hänt sedan vi startade upp 2010 och nu är det dags för oss att tillsammans med våra servicepunkter ta nästa steg för att möta framtidens behov, säger Camilla Asplund, projektledare.

Projektet har en budget på 1,5 miljoner kronor där kommunen går in med maximalt 300 000 kronor som växlas upp via Tillväxtverket som beviljat medel på 1,2 miljoner kronor.

Lärdomar och erfarenheter som kommer fram under processen kommer bidra till det fortsatta innovations-och utvecklingsarbetet inom Örnsköldsviks kommun.

Läs mer om kommunens servicepunkter här på webbplatsen.

Projektledare:

Camilla Asplund
Projektledare Framtidens smarta Servicepunkter
Telefon: 0660-883 73
E-post: camilla.asplund@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

EU flagga, med text