Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Flytta fordon

Bra att veta

Felparkerade eller uttjänta fordon och skrotbilar som lämnas på kommunens mark, gator, parker och torg har kommunen möjlighet att besluta om att flytta eller skrota på fordonsägarens bekostnad. Som bilägare är du skyldig att hantera din uttjänta bil på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Om ett fordon har lämnats på någon annans mark och du som är fastighetsägare har godkänt uppställningen är det ditt ansvar som fastighetsägare att flytta fordonet. I vissa fall kan kommunen vara behjälplig med handläggning om fastighetsägaren ber om hjälp. Du som är fastighetsägare eller fordonsägare kan ansöka om flyttning av fordon som står feluppställda på tomtmakt eller liknande.

Du som är ägare till ett fordon som flyttas med stöd av lagen om flyttning av fordon är i vissa fall skyldig att betala kostnaderna för flyttningen och övriga åtgärder som utförts med stöd av lagen. Kostnader som inte tas ut av ägaren ska betalas av den som begärt flyttningen.

Om du upptäcker ett uttjänt fordon som står i naturen kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoenhet. Det är fördelaktigt om du har nedanstående uppgifter för att underlätta handläggningen:

  • bilens registreringsnummer, alternativt chassinummer
  • adress samt bilens position utmarkerad på karta, alternativt koordinater
  • bilder på fordonet och omgivning.

Kontakt

Om du upptäcker ett uttjänt fordon som står i naturen kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.