Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Cisterner

Bra att veta

Har du installerat, eller vill du installera en cistern med en volym större än 1m3 för förvaring av brandfarlig vätska måste du anmäla det till kommunen. Det måste du även göra om du ska ta en cistern ur bruk. Inom ett vattenskyddsområde krävs anmälan för cisterner som rymmer 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja. Din anmälan ska vara kommunen tillhanda senast fyra veckor innan installationen.

Cisternen ska återkommande kontrolleras för att förebygga föroreningar i mark och vatten. Hur ofta beror på typ av cistern och storlek. På Swedacs webbplats kan du läsa mer om vilka som är behöriga att utföra kontroller i Örnsköldsviks kommun.

Om du har en cistern som finns i ett vattenskyddsområde finns följande krav på försiktighetsåtgärder:

  • Cistern, rörledningar och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd som är tätt, hållbart och utformat så att kontroll är möjlig.
  • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv.
  • Mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja får inte hanteras inom vattenskyddsområdet utan sekundärt skydd. Invallning av cistern ska rymma hela cisternens innehåll. Vid fler än en cistern ska invallningen rymma den största cisternens volym + 10 procent av övriga cisterners totala volym.
  • Vid påfyllnadsröret för cistern ska skylt med texten VATTENSKYDDSOMRÅDE vara uppsatt.

Vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter kan innehålla strängare krav än de ovan.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.