Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Örnsköldsviks företagsklimat har rankats

Örnsköldsviks företagsklimat har rankats

Kommunen deltar i servicemätningen Öppen jämförelse Företagsklimat (Insikt). Coronaviruset covid-19 har påverkat företagare hårt och delvis kommunens arbete. Trots en viss nedgång inom en del områden ser utvecklingen positiv ut i Örnsköldsvik och kommunen fortsätter ha en bra kundnöjdhet bland företag.

Resultatet för 2020 visade att Nöjd-Kund-Index (NKI) för Örnsköldsvik uppgår till 72, vilket är en bra nivå. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som föregående mätning. Bland annat har myndighetsområdet bygglov förbättrats sedan föregående år.

-Vi ser en positiv trend här och det är kul att vårt förbättringsarbete av bygglovsprocessen gett resultat inom samtliga punkter för andra året i rad. Vi har bland annat arbetat med extra fokus på bemötande och att förbättra våra handläggningstider, säger Patrik Johansson, chef bygg- och miljöavdelningen Örnsköldsviks kommun.

Även miljö- och hälsoskydd är ett område som tar steg i rätt riktning.

- Vi hade en tillfällig nedåtgång senast inom detta område men det känns bra att vi är på väg uppåt igen, trots att 2020 var ett annorlunda år och innebar nya utmaningar, säger Patrik.

Örnsköldsviks kommun arbetar ständigt för att stärka företagsklimatet där myndighetsutövningen är en viktig del i hur företagen upplever klimatet.

-Det är mycket glädjande resultat och det är många som jobbat hårt med detta. Företagens återkoppling har stor betydelse för vårt fortsatta utvecklingsarbete mot ett bättre företagsklimat. Kul att vi är på rätt väg, nu blickar vi framåt och arbetar vidare, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef Örnsköldsviks kommun.

Om rapporten
Insikt är SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Ta del av hela rapporten ”Företagsklimat 2020” på SKR:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Publicerad: