Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Äldre nyheter
 • Utvidgade regionala rekommendationer i hela länet från 30 april

Utvidgade regionala rekommendationer i hela länet från 30 april

På grund av ett högt smittläge i länet utökas de regionala rekommendationer som gäller för Västernorrland från och med 30 april. Rekommendationerna är beslutade i samråd mellan regionens smittskydd och Länsstyrelsen. De regionala rekommenationerna är ett tillägg utöver gällande nationella råd och förskrifter.

Utökade regionala rekommendationer som gäller i Örnsköldsvik och i hela övriga Västernorrland

 • Alla uppmanas att begränsa sina sociala kontakter och inte träffa andra än dem man bor med utöver det som är nödvändigt på arbetsplatsen eller i skolan.

 • Du som arbetar i en verksamhet med ett pågående utbrott av covid-19 bör i största möjliga utsträckning undvika att vistas ute i samhället under den tid utbrottet pågår.

 • Träning i grupp (tre personer eller flera) bör inte ske inomhus för personer födda 2001 och tidigare. (Denna rekommendation gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott.)

 • Munskydd bör användas av dig som är född 2004 eller tidigare
  - vid resor med kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet
  - vid vistelser i offentliga inomhusmiljöer, där risk för trängsel finns, till exempel köpcentra, butiker, apotek och serviceställen.

  Munskydd är en tilläggsåtgärd och ska inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
  Se instruktion på vårdguiden 1177 om hur du använder engångsmunskydd. Länk till annan webbplats.Instruktionen gäller privat bruk. I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rutiner kring munskyddsanvändning.

 • Alla bör avstå från onödiga resor, både inom och utanför länet. Om du måste resa ska du göra det så smittsäkert som möjligt. Om du får symtom ska du kunna ta dig hem på ett säkert sätt.

De utökade regionala rekommendationerna gäller till och med den 23 maj. Utöver dessa, gäller de nationella råden som tidigare.

Nationella och regionala rekommendationer uppdateras kontinuerligt på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: