Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Unik biobaserad industri etableras i Köpmanholmen

Närheten till Köpmanholmens hamn innebär ett gynnsamt läge för den nya etableringen.

Unik biobaserad industri etableras i Köpmanholmen

Nytt företag inom bioteknik etableras i Köpmanholmen, söder om Örnsköldsvik. Verksamheten tillvaratar och förädlar restprodukter inom pappers- och massaindustrin.

Företaget Cinis Fertilizer har för avsikt att etablera en ny anläggning vid hamnområdet i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik. Den planerade investeringen ligger på cirka 550 miljoner kronor och kommer att innebära närmare 50 nya arbetstillfällen.

Cinis Fertilizer 30 000 m² stora anläggning kommer att bli den första i världen som samlar in en restprodukt från massaindustrin och omvandlar denna till ett cirkulärt och fossilfritt kravgodkänt mineralgödsel. Anläggningen beräknas stå klar 2023.

– Örnsköldsviks kommun har under snart två års tid arbetat tillsammans med Cinis Fertilizer för att möjliggöra deras etablering i Örnsköldsvik och Köpmanholmen. Deras planerade verksamhet stämmer bra med den typ av verksamhet som vi tror är en del av framtiden. Att nyttja befintliga restströmmar från massaindustrin i vårt närområde, och dessutom bidrar till en bättre miljö, både lokalt och globalt ser vi som väldigt positivt, säger Sebastian Arnehed, näringslivsutvecklare Örnsköldsviks kommun.

– Vi ser stora möjligheter här, en etablering av vår anläggning i Köpmanholmen ger oss stora fördelar att närma oss de många bruk som ligger längs kusten. Tack vare en mycket god dialog och gott samarbete med kommunen, som nu fortsätter, ser vi stor potential för tillväxt av vår verksamhet på plats, säger Jakob Liedberg, vd Cinis Fertilizer.

Hamnens strategiska läge med tillgång till goda lagringsytor innebär effektiva och goda förutsättningar att nyttja transporter med sjöfart.

– Att kunna erbjuda Köpmanholmen som plats för deras etablering, där marken sanerats och iordningställts med syftet att kunna inrymma nya verksamheter känns väldigt tillfredställande. Att det är en industri som gör stor miljönytta och i huvudsak kommer att nyttja hamnen för sina transporter är också en väldigt stor del i varför vi ser det här som en väldigt bra etablering på den här platsen, säger Sebastian.

Även näringslivschef Fredrik Holmgren är mycket positiv till den kommande etableringen ur flera aspekter.

– Etableringen befäster Örnsköldsvik som en attraktiv plats för industriföretag där bland annat tillgången finns till rätt kompetens. En anläggning av den här typen bidrar inte bara med arbetstillfällen lokalt utan sätter också Örnsköldsviks i ännu större utsträckning på kartan, kopplat till arbetet med hållbarhet och effektiv användning av skogen som råvara. Cinis Fertilizer har en stark grön agenda och stort fokus på innovation vilket gör satsningen mycket spännande. Vi ser fram emot att nu arbeta vidare tillsammans med företaget i den fortsatta processen och etableringsfasen, säger Fredrik.

Under våren går etableringsarbetet in i nästa fas, där frågor om bland annat miljötillstånd och utformning ska utredas. Dialog och samråd kommer även att ske med såväl närboende som intresseföreningar och andra myndigheter.

Presentation om projektet och samrådshandlingar hittar du på Cinis Fertilizers webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt
Sebastian Arnehed, näringslivsutvecklare Örnsköldsviks kommun
Telefon: 073 0638929
E-post: sebastian.arnehed@ornskoldsvik.se

Publicerad: