Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Avsiktsförklaring för E4-finansiering undertecknad

Markeringen visar valt alternativ av ny sträckning av E4 förbi Örnsköldsvik.

Avsiktsförklaring för E4-finansiering undertecknad

Trafikverket och Örnsköldsviks kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för upplägg för finansiering av E4 Örnsköldsvik genom infrastrukturavgifter, kommunal medfinansiering och statliga medel. Avsiktsförklaringen utgör ett viktigt underlag inför revideringen av nationell plan för infrastrukturen som inleds under 2021.

- Detta är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet för en ny sträckning, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S).

En ny sträckning av E4 förbi Örnsköldsvik förbättrar framkomligheten och skapar säkrare trafikmiljö och förbättrad boendemiljö i stadskärnan. Trafiken genom centrum beräknas minska med 55 procent genom den nya sträckningen, det blir en förbättrad framkomlighet och stadskärnan får säkrare och smidigare trafikmiljö för cyklister och gående. En ny sträckning minskar inte minst risken för olyckor med farligt gods, minskar buller och förbättrar luftkvaliteten i stadskärnan.

- Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete för E4 Örnsköldsvik och tunneln genom Åsberget, fortsätter Per Nylén. Vi är överens om tagen – både när det gäller var den ska gå och hur det ska gå till.

Trafikverkets förslag till ny nationell plan lämnas till regeringen hösten 2021. Därefter följer remissomgång och regeringens hantering och regeringen väntas ta beslut våren 2022.

Vid frågor, kontakta:

Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0660-88157
E-postadress per.nylen@ornskoldsvik.se

Publicerad: