Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Äldre nyheter
  • Avsiktsförklaring för E4-finansiering undertecknad

Avsiktsförklaring för E4-finansiering undertecknad

Trafikverket och Örnsköldsviks kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för upplägg för finansiering av E4 Örnsköldsvik genom infrastrukturavgifter, kommunal medfinansiering och statliga medel. Avsiktsförklaringen utgör ett viktigt underlag inför revideringen av nationell plan för infrastrukturen som inleds under 2021.

- Detta är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet för en ny sträckning, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S).

En ny sträckning av E4 förbi Örnsköldsvik förbättrar framkomligheten och skapar säkrare trafikmiljö och förbättrad boendemiljö i stadskärnan. Trafiken genom centrum beräknas minska med 55 procent genom den nya sträckningen, det blir en förbättrad framkomlighet och stadskärnan får säkrare och smidigare trafikmiljö för cyklister och gående. En ny sträckning minskar inte minst risken för olyckor med farligt gods, minskar buller och förbättrar luftkvaliteten i stadskärnan.

- Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete för E4 Örnsköldsvik och tunneln genom Åsberget, fortsätter Per Nylén. Vi är överens om tagen – både när det gäller var den ska gå och hur det ska gå till.

Trafikverkets förslag till ny nationell plan lämnas till regeringen hösten 2021. Därefter följer remissomgång och regeringens hantering och regeringen väntas ta beslut våren 2022.

Vid frågor, kontakta:

Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0660-88157
E-postadress per.nylen@ornskoldsvik.se

Publicerad: