Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Ny möjlighet att delta i Anbudsskolan
Grupp människor sitter och lyssnar på två personer som presenterar något vid en vit duk.

Ny möjlighet att delta i Anbudsskolan

För att bidra till fler anbud från lokala företag i Örnsköldsvik genomförde kommunen under hösten 2023 kursen Anbudsskolan för näringslivet. Över 70 företag deltog vid fyra olika kurstillfällen och responsen från deltagarna var mycket positiv och därför arrangeras nu fler tillfällen.

Under våren bjuds näringslivet in till ett kurstillfälle den 29 maj för en utbildning i grunderna kring upphandling och hur lagstiftningen ser ut samt i verktyget e-Avrop.

— Det är viktigt att den som ska lämna ett anbud känner sig trygg och har en förståelse för processen vid upphandling och vi lägger stort fokus på dialog under utbildningen för att alla ska få möjlighet att kunna ställa sina frågor. Precis som tidigare ser vi dessa träffar som en jättemöjlighet för oss att förstå företagens situation och fortsätta utvecklingen att underlätta och förenkla det vi kan, säger Camilla Rodin, näringslivsutvecklare, Örnsköldsviks kommun.

Innan sommaren kommer det att släppas ytterligare ett datum för ett utbildningstillfälle som kommer att hållas under hösten. Det utbildningstillfället kommer att handla mer om fördjupad utbildning med fokus på erfarna anbudslämnare och befintliga leverantörer.

Här kan du läsa mer om anbudsskolan.

Publicerad: