Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Aktuella händelser
  • Så kan du stärka din hemberedskap

Så kan du stärka din hemberedskap

Hårt vinterväder liksom en allmän oro i världen gör att många börjar fundera lite extra på det där vi tar för givet – att allt ska fungera som det brukar. Att vi har värme, mat och vatten liksom att vi kan ta del av nyheter och tar oss fram dit vi ska. För att samhället ska kunna fokusera på dem som behöver hjälpen mest i en krisartad situation förväntas alla ha en viss hemberedskap. Med det menas att du ska kunna klara dig själv utan hjälp en vecka.

Ett bra tips för att öka den egna och familjens beredskap inför en störning är att göra den digitala övningen 7 dagar. Det är en övning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram inför höstens krisberedskapsvecka. Där får ni stegvis öva att klara ett långvarigt strömavbrott. Se det som ett actionspel som tar ungefär en kvart – det kan vara väl investerade minuter! Övningen 7 dagar hittar du här. Länk till annan webbplats.

På MSBs webb finns även fler bra tips om hur du kan förbereda dig inför olika situationer. Länk till annan webbplats.

Det talas också en hel del om risker för informationspåverkan och vilseledande information. Myndigheten för psykologiskt försvar ger några råd om hur du genom att kan vara observant kan minska risken att bli lurad. Länk till annan webbplats.

Har du ett som barn känner oro på grund av läget i omvärlden har Försvarsmakten och Bris samlat ett antal råd för att bemöta barns frågor och oro och skapa trygghet Länk till annan webbplats.

 

Publicerad: