Validering

Validering handlar om att identifiera, beskriva och bedöma dina kunskaper och kompetenser oavsett var, när och hur lärandet har gått till. Du får sedan betyg eller intyg på dina kunskaper. 

I vård- och omsorgskurser finns rutiner som beskrivs i nedanstående text. För validering i övriga branscher bör du kontakta en studie- och yrkesvägledare för att diskutera hur du kan validera.

Validering av vård- och omsorgskurser

Valideringen är för dig som har jobbat i vård- och omsorgsyrken under minst ett år men som inte har några dokument på vad du kan. I valideringen får du dina kunskaper dokumenterade. Om du därefter vill genomföra hela eller delar av vård- och omsorgsutbildningen kan utbildningstiden förkortas.

Kontakta studie- och yrkesvägledare Birgitta Öckerfelt inför validering.

Tid för start av validering hösten 2020

  • 14 oktober klockan 13.00

Anmäl dig i formuläret längst ner på sidan.

Så här går valideringen till

Skaffa intyg

Skaffa intyg, där det framgår tid och omfattning av dina arbeten (minst ett år). Om du har betyg från utbildningar eller annat som är relaterat till vård- och omsorgsbranschen är det också av intresse.

Anmäl dig till validering

Du är välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare Birgitta Öckerfelt för att diskutera valideringen. Anmäl dig sedan i formuläret längst ner på sidan. Intyg och eventuella betyg kan bifogas som filer (om du enbart har papperskopior kan dessa postas till oss.

Översiktlig kartläggning och självskattning

Du träffar studie- och yrkesvägledaren för att via datorn göra en självskattning i aktuella kurser. Om resultatet visar tillräckliga kunskaper kan du gå vidare till en fördjupad kartläggning.

Fördjupad kartläggning

Utifrån intygen, självskattningen och i samtal med en vårdlärare får du förslag på vilken eller vilka kurser som är aktuella för validering.

Ansök till kurserna

Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren upprättas en studieplan och du anmäler dig till de kurser som är aktuella för validering.

Praktiska och teoretiska prov

Dina teoretiska och praktiska kunskaper värderas utifrån de mål som finns för kursen. Vissa moment bedöms på en arbetsplats i två till tre dagar. Muntliga, skriftliga och praktiska prov ingår i bedömningen.

Betyg eller komplettering

Valideringen kan avslutas på olika sätt:
- Du får betyg om du når de mål som finns för kursen
- Du får intyg på de delar av kursen som du har klarat
- Du läser in de moment som saknas och får sedan betyg i kursen

Anmälan till validering


Ladda upp eventuella intyg om arbete eller studierSidan uppdaterades

2020-06-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare

Inför validering ska du kontakta Birgitta Öckerfelt

Mer information