Vård och omsorg - distanskurser i egen takt

Du studerar på egen hand med hjälp av läroböcker. Studiehandledningar hämtas i vår lärplattform Moodle. Kontakten med din lärare sker främst genom telefon/mejl och lärplattformen. Om du har behov av mer stöd och handledning kan du, efter överenskommelse, träffa dina lärare på Komvux Arken.

Förkunskaper

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller godkänt i delkurs 4 på grundläggande vuxenutbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL ingår i kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt en gång under din fördjupning, alltså totalt tre gånger om du läser alla kurser för en fullständig vårdutbildning. Varje APL-period är fyra till fem veckor lång. Delar av kursen förläggs då till en arbetsplats. Du följer personalens arbetstider. Din lärare besöker dig. Skolan ordnar praktikplats och du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.

Validering

För dig som jobbat länge i vården kan det vara aktuellt med validering. Det kan göras i den kurs du ska läsa (exempelvis kan praktiken valideras i kursen Vård- och omsorgsarbete 1). Du ska i så fall ha minst ett års yrkeserfarenhet som ska styrkas med anställningsintyg, där din anställningstid och dina arbetsuppgifter framgår. Bifoga intyget tillsammans med ansökan eller senast vid kursstart.

Om du har stor erfarenhet inom vård- och omsorgsområden kan det vara aktuellt med en mer omfattande validering. Läs mer om rutiner för validering av vård- och omsorgskurser

Terminer och kursstarter

Skolan har vår- och höstterminer. Det är ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss. Under terminerna kan du starta vid flera tillfällen.

 • Höstterminen 2019: 12 augusti - 27 december.
 • Vårterminen 2020: 13 januari - 29 maj.
  Du kan starta 13/1, 17/2, 23/3 (några kurser startar inte alla datum, se info för varje kurs nedan) 

Du väljer din studietakt - heltid eller deltid.

Ansökan

I webbansökan väljer du varje kurs för sig. Bifoga eventuella anställningsintyg om du vill validera vårdkunskaper.

När du har blivit antagen ska du snarast skapa ett konto på vår lärplattform Moodlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, för att efter kursstart snabbt komma igång med de första uppgifterna.

Kurser

På länken kan du läsa mer om innehållet i varje kurs. Om du vill läsa hela utbildningen till undersköterska enligt VOC:s reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster måste du klara 1500 poäng enligt följande:

 • Gemensamma grundkurser vård och omsorg 950 poäng
 • Fördjupningskurser vård och omsorg 300 poäng
 • Gymnasiearbete vård och omsorg 100 poäng
 • Svenska och samhällskunskap 150 poäng

Du bör läsa grundkurserna i den ordning som de räknas upp nedan. Viktigast är att läsa Medicin 1 före Vård och omsorgsarbete 2, och Psykologi 1 före Psykiatri 1.

Gemensamma grundkurser vård och omsorg 950 poäng

Poäng

Vård och omsorgsarbete 1 (APL ingår).

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2 (obs, endast 2 starter)
Kurstiden bör vara minst 15 veckor.

200

Etik och människans livsvillkor

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

100

Hälsopedagogik

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

100

Medicin 1

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

150

Vård och omsorgsarbete 2 (APL ingår).

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2 (obs, endast 2 starter)
Kurstiden bör vara minst 15 veckor.

150

Specialpedagogik 1

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

100

Psykologi 1

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

50

Psykiatri 1

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

100

Om du ska göra gymnasiearbete påbörjas det lämpligen tillsammans med en fördjupningskurs där det ingår APL.

Fördjupningskurser vård och omsorg minst 300 poäng

Poäng

Akutsjukvård

Kursen inriktar dig mot sjukvården och innehåller obligatoriska metodövningar samt APL.

Kursstart våren 2020: 13/1 (endast en start). Kursen ges som så kallad närdistans med en till två träffar på skolan varje vecka. Kursen pågår till 24/4 (15 veckor).

200

Psykiatri 2

Kursen inriktar dig mot psykiatrin och innehåller APL.

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

200

Specialpedagogik 2
Kursen inriktar dig mot funktionshinder och innehåller APL.

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

100

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

100

Vårdpedagogik och handledning

Kursstarter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

100Äldres hälsa och livskvalitet

Kursen finns inte i ordinarie kursutbud, men kan erbjudas vid prövning eller valdiering.

200

Gymnasiearbetet görs samtidigt med APL i en fördjupningskurs.

Gymnasiearbete vård och omsorg 100 poäng

Poäng

Gymnasiearbete vård och omsorg

Starter våren 2020: 13/1, 17/2, 23/3

Gymnasiearbetet betygssätt inte som kurserna utan endast med godkänt eller icke godkänt.

100

Det är obligatoriskt med svenska och samhällskunskap för att få ett diplom från Vård- och omsorgscollegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om du redan har läst kurserna (eller dess äldre motsvarigheter) behöver du inte läsa dem igen.

Svenska och samhällskunskap 150 poäng

Poäng

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Info om kursen finns på länken

100

Samhällskunskap 1a1

Info om kursen finns på länken

50

Inte allt på distans

Att läsa på distans innebär inte självklart att du kan göra samtliga moment hemma. Vissa delar görs på arbetsplatser och i skolan Komvux Arken:

 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt en gång under din fördjupning (totalt tre perioder om fyra till fem veckor vardera för dig som genomför hela vårdutbildningen). Tillgången på praktikplatser avgör vad som kan erbjudas. Skolan ordnar praktikplats. Du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.
 • Kursen Vård och omsorgsarbete 1 har två obligatoriska metodövningar på en halv dag vardera, som ges på skolan.
 • Kursen Vård och omsorgsarbete 2 har två obligatoriska metodövningar på en halv dag vardera, som ges på skolan.

Sidan uppdaterades

2019-12-09

Sidansvarig: