Du är här:

Studielänken/stöd i studier

I Studielänken får du studera i en personlig och lugn miljö

Studielänken är en del av Komvux Arken med egna lokaler i Arken Trekanten (våningen under biblioteket). Du kan läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå. Du får stöd om du

 • vill testa att komma igång med studier igen
 • har svårt att studera i grupp
 • har svårt att fokusera och komma igång med uppgifter
 • har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter
 • behöver mer tid och stöd i de kurser som du läser

Intyg om läs- och skrivsvårigheter

Vi kan göra tester för att se om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller specifika svårigheter i matematik. Med testet som grund kan vi utfärda intyg för

 • förlängd provtid på högskoleprovet
 • rätt till stöd i högre utbildning.

Stöd i Studielänken vid distansstudier

Många av våra gymnasiala kurser ges på distans hos Hermods. Kanske du tycker det är svårt att komma igång vid kursstarten? Eller behöver du stöd under hela kursen?

I Studielänken finns drop-in-tider för dig som läser på distans. För att få hjälp behöver du logga in på våra datorer. Skolan måste administrera inloggingsuppgiferna i förväg. Meddela därför Marie Eleholm innan du kommer på drop-in, så att dina inloggningsuppgifter finns tillgängliga.

Om du har svårt att komma igång hos Hermods

Behöver du hjälp att komma igång i någon kurs? Är du osäker på hur du ska göra? Vi har drop-in onsdagar 13.30-16.00. Se info om lösenord ovan.

Läs mer om kursstarten hos Hermods.

Svenska som andraspråk 1 och 2 och Engelska

Behöver du hjälp i just svenska och engelska? Kom till drop-in onsdagar 13.30-16.00. Se info om lösenord ovan.

Matematik

Behöver du hjälp i matematik? Drop-in-tider hösten 2020 är inte fastställda..

Alla kan behöva extra stöd i studier

I våra kurser försöker lärarna att ge det stöd som var och en behöver. Exempel på stöd är

 • inläst kurslitteratur
 • möjlighet att sitta enskilt vid provsituationer
 • förlängd provtid
 • extra tydliga och anpassade instruktioner
 • stöd för att komma igång med uppgifter

Kontakta Studielänken

Sidan uppdaterades

2017-05-09

Sidansvarig: