Komvux Arken

Gymnasial vux dagtid och distanskurser

Komvux Arken är kommunens egen skola i Örnsköldsvik.

Terminerna är de yttre ramarna

Skolan har vår- och höstterminer. Det är ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss.

 • Vårterminen 2019: 19-01-14 -- 19-05-31
 • Höstterminen 2019: 19-08-12 -- 19-12-27

Flera kursstarter under året

Under terminerna kan du starta vid flera tillfällen (se tabellrubriker nedan).

Kurstiden kan variera

En del kurser läses i sammanhållen grupp med fasta kurstider. Andra har individuell kurstid. Då är det vanligt med 20 veckors kurstid. Se info längst ner på sidan för varje kurs. Om du tänker läsa flera kurser under samma termin rekommenderar vi att du läser dem parallellt istället för en och en efter varandra.

Behöver du extra stöd?

Läs mer om hur du kan få extra stöd.

Dagtid eller distans?

Kurserna på dagtid ges på Komvux Arken där en grupp träffas för lärarledda lektoner och där du också deltar i handledda lektioner.

Distanskurserna läser du med lärarstöd via webb och telefon. Du har även möjlighet att träffa dina lärare genom personliga möten på skolan.

Gränsen mellan studier på dagtid och på distans är långt ifrån knivskarp. En del kurser kallas distanskurser men du har ändå möjlighet att komma till skolan om behov finns. Å andra sidan finns kurser på dagtid där du själv avgör hur ofta du deltar på handledda lektionerna och hur mycket du istället vill läsa hemma.             

Förkunskaper

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (godkänt i delkurs 4 på grundläggande vuxenutbildning). Undantag kan göras i exempelvis engelska.

Kurslitteratur

Du måste själv skaffa dina kursböcker. Här ser du aktuell kurslitteratur.

Kurser hos Komvux Arken

Länkarna i tabellen går till mer information om varje kurs.
Du kan också läsa mer om kurserna hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurser i sammanhållna grupper
vårterminen 2019

 • Kursstart: 14/1

Kurs

Poäng

Dag

Dist

Biologi 2

100

x


Fysik 2

100

x


Naturkunskap 1a1

50

x


Naturkunskap 1a2 (start 19-03-25)

50

x


Naturkunskap 1b

100

x


Naturkunskap 2

100

x


Kurser i sammanhållna grupper
höstterminen 2019

Preliminära uppgifter för hösten 2019 - inga formella beslut är tagna.

 • Kursstart: 12/8

Kurser med individuella kurstider
Vårterminen 2019 och höstterminen 2019

 • Kursstarter var 5:e vecka vårterminen 2019
  14/1, 18/2, 25/3, 29/4
 • Kursstarter var 5:e vecka höstterminen 2019:
  12/8, 16/9, 21/10, 25/11
  Preliminära uppgifter för hösten 2019 - inga formella beslut är tagna.

Kurstiderna kan variera, läs mer på länkarna för varje kurs

Kurs

Poäng

Dag

Dist

Allmänna ämnen
Engelska 5

100

X

 

Engelska 6

100

X

 

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet

100

X


Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet

100

X


Historia 1a1

50

X

 

Historia 1a2

50

X


Historia 1b

100

X

 

Historia 2a

100

X

 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

X


Matematik 1a

100

X

 

Matematik 1b 

100

X

 

Matematik 1c 

100

X

 

Matematik 2a 

100

X

 

Matematik 2b 

100

X

 

Matematik 2c 

100

X

 

Matematik 3b 

100

X

 

Matematik 3c 

100

X

 

Matematik 4 

100

X

 

Matematik 5 

100

X

 

Psykologi 1

50

 

X

Religionskunskap 1

50

X

X

Religionskunskap 2

50

X

X

Samhällskunskap 1a1

50

X


Samhällskunskap 1a2

50

X


Samhällskunskap 1b

100

X


Samhällskunskap 2

100

X


Svenska 1

100

X


Svenska 2

100

X


Svenska 3

100

X


Svenska som andraspråk 1

100

X

 

Svenska som andraspråk 2

100

X

 

Svenska som andraspråk 3

100

X

 

 

Vård- och omsorgskurser

Vård- och omsorgskurserna finns beskrivna på egen sida

 • Akutsjukvård
 • Etik och människans livsvillkor
 • Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet
 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Vårdpedagogik och handledning
 • Äldres hälsa o livskvalitet (endast för validering)
Mer om varje kurs

Biologi 1 och 2

Kurserna ges i sammanhållna grupper med fasta kurstider.

 • Våren 2019: Biologi 2: 19-01-14 -- 19-05-31 (20 veckor)
 • Hösten 2019 : Biologi 1: 19-08-12 -- 19-12-27 (20 veckor) (preliminära uppgifter - inga formella beslut är tagna för hösten)

Du kan kombinera kurser i biologi, fysik, kemi och matematik till ett basår.

Engelska 5 och 6

Kurserna startar var 5:e vecka under terminstid. Se starttider i tabellrubrik ovan.

Det är vanligt att planera en kurstid på 20 veckor per kurs, men det är möjligt att läsa både snabbare och långsammare. Att läsa språk är en process som kräver olika lång tid och beror på faktorer som exempelvis motivation, språkerfarenhet, studieinsats och studieteknik.

En orienteringskurs finns för den som behöver extra stöd i Engelska 5. Läraren informerar vid kursstart. Kursen går inte att söka i förväg.

För att vara grundläggande behörig till högskolan krävs godkänt betyg i kurs 6. Undantag ges för den som redan har behörighet genom Engelska A enligt de gamla reglerna. Det är ändå en markering om hur viktigt det är med goda kunskaper i engelska för att klara högre studier, där engelsk kurslitteratur är en självklarhet.

Fysik 1a, 1b1, 1b2 och 2

Kurserna ges i sammanhållna grupper med fasta kurstider.

Våren 2019

 • Fysik 2: 19-01-14 -- 19-05-31 (20 veckor)

Hösten 2019 (preliminära uppgifter - inga formella beslut är tagna för hösten)

 • Fysik 1a: 19-08-12 -- 19-12-27 (20 veckor)
 • Fysik 1b1: 19-08-12 -- 19-10-25 (11 veckor)
 • Fysik 1b2: 19-10-28 -- 19-12-27 (9 veckor)

Kurs 1a motsvaras av de båda kurserna 1b1 och 1b2.

Du kan kombinera kurser i biologi, fysik, kemi och matematik till ett basår.

De gamla kurserna Fysik A 100 poäng och Fysik B 150 poäng ersattes 2012 av Fysik 1a 150 poäng och Fysik 2 100 poäng, alltså omvänt antal poäng mot tidigare. Om du har läst gamla Fysik A och vill läsa nya Fysik 2 bör du först komplettera de 50 poäng som fattas genom att läsa Fysik 1b2 50 poäng.

Matematik och fysik hör ihop

 • För att läsa Fysik 1 krävs att du har godkänt betyg i Matematik 2.
 • Samtidigt med Fysik 1 måste du läsa Matematik 3c om du sedan vill fortsätta med Fysik 2.
 • Samtidigt med Fysik 2 kan du läsa Matematik 4 om du vill nå behörighet för exempelvis civilingenjör.

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet kan startas var 5:e vecka under terminstid. Se starttider i tabellrubrik ovan.

Gymnasiearbete är en större självständig uppgift om 100 poäng. Ett godkänt gymnasiearbete krävs för att du ska få en gymnasieexamen.

Arbetet kan vara en undersökning eller någon annan uppgift som är tydligt kopplad till den inriktning du valt på dina studier. Till din hjälp kommer du att ha en sakkunnig lärare som handledare.

 • Vill du vidare mot högskolan har Komvux Arken gymnasiearbete mot Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Du ska kunna presentera och diskutera ditt arbete muntligt samt ge respons på andra gymnasiearbeten.
 • Gäller det ett valt yrkesområde har Komvux Arken gymnasiearbete mot Vård- och omsorgsprogrammet. Arbetet ska pröva din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

Gymnasiearbete betygssätts inte på samma sätt som kurserna. Du får antingen godkänt eller icke godkänt.

Du måste anmäla dig i god tid. Det räcker ofta inte med tre veckor i förväg då arbetet behöver planeras noga med en lärare. Du anmäler dig på samma sätt som till vanliga kurser - genom webbanmälan.

Historia 1a1, 1a2, 1b och 2a

Kurserna startar var 5:e vecka under terminstid. Se starttider i tabellrubrik ovan.

Rekommenderad kurstid är 10 till 20 veckor per kurs. Varje vecka under terminen behandlar lektionerna olika teman. Du som läser under 20 veckor har chans att vara med på samtliga teman. Väljer du kortare kurstid är du med på de teman som behandlas under din kurstid. Övriga teman får du hjälp med att läsa in via vår lärplattform Moodle och med stöd av läraren.

Kurs 1b motsvaras av de båda kurserna 1a1 och 1a2.

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Kursen startar var 5:e vecka under terminstid. Se starttider i tabellrubrik ovan. För att läsa kursen måste du ha betyg i Historia 2 eller Samhällskunskap 2. Rekommenderad kurstid är 20 veckor.

Kursen innebär att man fördjupar sig inom ett valt humanistiskt och/eller samhällsvetenskapligt kunskapsområde.

Du kan exempelvis fördjupa dig inom historiska specialinriktningar, särskilda historiska händelser, samtidshistoria, samtida krigföring, arkeologi, filosofi, konsthistoria, EU, freds- och konfliktfrågor, globala utvecklings- och rättvisefrågor eller interkulturell kommunikation. Du lär dig om vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. En viktig del är källkritik med granskning, tolkning och värdering av information. Praktiska tillämpningar som exempelvis fältstudier och undersökningar kan ingå. Det kan också handla om debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter.

Kemi 1 och 2

Kurserna ges i sammanhållna grupper med fasta kurstider.

 • Våren 2019: Kemi 2: 19-01-14 -- 19-05-31 (20 veckor)
 • Hösten 2019: Kemi 1: 19-08-12 -- 19-12-27 (20 veckor) (preliminära uppgifter - inga formella beslut är tagna för hösten)

Du kan kombinera kurser i biologi, fysik, kemi och matematik till ett basår. För att börja Kemi 1 bör du ha godkänt betyg i Matematik 1c.

Matematik 1a/b/c, 2a/b/c, 3b/c, 4 och 5

Kurserna startar var 5:e vecka under terminstid. Se starttider i tabellrubrik ovan.

Två studieformer i matematik
Du kan välja två olika studieformer: lärarledd undervisning eller individuell undervisning.

1. För dig som vill ha lärarledda lektioner finns sådana två gånger per vecka. Innehållet är anpassat för dig som startar i början av terminen och läser i 20 veckor. Du kan välja ytterligare lektioner för handledning.

2. Om du vill ha individuell undervisning och kunna bestämma din egen kurstid väljer du de handledda lektionerna. Du är självklart välkommen även på lärarledda lektioner och då deltar du i de teman som ges. Läraren kan informera i förväg om vad som kommer att tas upp.

En orienteringskurs finns för den som behöver extra stöd i matematik. Läraren informerar vid kursstart. Kursen går inte att söka i förväg.

Vilken kurs ska du välja?
Kurserna 1a, 1b och 1c motsvarar varandra nivåmässigt. Samma gäller för 2a, 2b och 2c respektive 3b och 3c. Innehåll och tillämpningar är dock anpassade till olika områden.

1. Välj inriktning
Först bör du fundera över din inriktning på vidare studier

 • a-spåret (1a och 2a) är inriktat mot gymnasial yrkesutbildning
 • b-spåret (1b, 2b och 3b) är inriktat mot samhällvetenskap, ekonomi och humaniora.
 • c-spåret (1c, 2c, 3c, 4 och 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Det är viktigt att välja rätt spår från början. Att byta spår kräver en del kompletteringar (men är fullt möjligt). Om du exempelvis har läst 1b och sedan vill växla över till c-spåret (2c) måste du komplettera vissa moment.

Spåren leder olika långt innan de tar slut. Om du vill läsa till exempelvis civilekonom krävs kurs 3, och då bör du välja b-spåret (eller c-spåret) redan från början.

2. Välj rätt nivå
Du som har läst enligt det gamla systemet (med betygsskalan G/VG/MVG) och vill läsa mer matematik måste bestämma lämplig nivå. Då kursinnehållet generellt sett har blivit svårare i samtliga nya kurser rekommenderar vi att du "går ner" en nivå. En del avsnitt kommer att utgöra repetition, men nya moment tillkommer.

 • Du som läste gamla Matematik A rekommenderas att välja 1a, 1b eller 1c
 • Du som läste gamla Matematik B rekommenderas att välja 2a, 2b eller 2c
 • Du som läste gamla Matematik C rekommenderas att välja 3b eller 3c
 • Du som läste gamla Matematik D rekommenderas att välja 4.

Till dig som inte vill "gå ner" i nivå (du vill exempelvis läsa 2b direkt efter Ma A):
Du bör diskutera med en matematiklärare vilka moment som måste kompletteras före kursstart.

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b och 2

Kurserna ges i sammanhållna grupper med fasta kurstider.

Våren 2019

 • Kurs 1b: 19-01-14 -- 19-05-31 (20 veckor)
 • Kurs 1a1: 19-01-14 -- 19-03-22 (10 veckor)
 • Kurs 1a2: 19-03-25 -- 19-05-31 (10 veckor)
 • Kurs 2: 19-01-14 -- 19-05-31 (20 veckor)

Hösten 2019 (preliminära uppgifter - inga formella beslut är tagna för hösten)

 • Kurs 1b: 19-08-12 -- 19-12-27 (20 veckor)
 • Kurs 1a1: 19-08-12 -- 19-10-18 (10 veckor)
 • Kurs 1a2: 19-10-21 -- 19-12-27 (10 veckor)
 • Kurs 2: 19-08-12 -- 19-12-27 (20 veckor)

Kurs 1b motsvaras av de båda kurserna 1a1 och 1a2.

Om du har läst i det gamla systemet: Naturkunskap A var 50 poäng men nya Naturkunskap 1b är 100 poäng. Du som har läst Naturkunskap A bör därför komplettera med 50 poäng om du vill läsa Naturkunskap 2. "Den felande länken" är Naturkunskap 1a2.

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Basåret startar varje höst. Du väljer kurser som gör dig behörig till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskola/universitet. Biologi, fysik, kemi och matematik är ämnen som brukar ingå i ett basår. Du söker kurserna var för sig. För att kunna börja Fysik 1 krävs att du har godkänt betyg i Matematik 2.

Ett vanligt studieupplägg är att på hösten läsa Fysik 1a, Kemi 1, Biologi 1 och Matematik 3c. På våren läser man sedan Fysik 2, Kemi 2, Biologi 2 och Matematik 4. Den som vill bli ingenjör brukar hoppa över biologikurserna och Kemi 2.

Basår ges också på högskolor och universitet. Det finns flera saker att tänka på när du väljer om du vill läsa hos vuxenutbildningen eller på ett universitet, bland annat studiemiljö, studiemedel, platsgaranti och betygssystem. Kontakta en studie- och yrkesvägledare om du vill diskutera fördelar och nackdelar.

Psykologi 1

Kursen startar var 5:e vecka under terminstid. Se starttider i tabellrubrik ovan.

Du väljer din egen kurstid, dock inte kortare tid än 5 veckor. När du läser en 50-poängskurs på 5 veckor motsvarar det 50 % av heltidsstudier.

Kursen genomförs på distans vilket kräver förmåga till självständighet samt datorvana. Du har kontakt med läraren främst genom telefon/mejl och lärplattformen Moodle. Du som har behov av mer stöd kan, efter överenskommelse, träffa din lärare på skolan.

Religionskunskap 1 och 2

Kurserna startar var 5:e vecka under terminstid. Se starttider i tabellrubrik ovan.

Rekommenderad kurstid är 10 till 20 veckor per kurs. Varje vecka under terminen behandlar lektionerna olika teman. Du som läser under 20 veckor har chans att vara med på samtliga teman. Väljer du kortare kurstid är du med på de teman som behandlas under din kurstid. Övriga teman får du hjälp med att läsa in via vår lärplattform Moodle och med stöd av läraren. Använd i så fall den extra handledningstiden som finns på schemat.

Om du vill läsa både Religion 1 och Religion 2 kan du läsa dem samtidigt om du planerar med läraren.

Om du väljer att läsa på distans jobbar du ganska självständigt och har kontakt med läraren via vår lärplattform Moodle. Om du behöver mer handfast hjälp får du självklart komma på de lektioner som erbjuds på dagtid, men annars kan det mesta göras hemifrån.

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b och 2

Kurserna startar var 5:e vecka under terminstid. Se starttider i tabellrubrik ovan.

Rekommenderad kurstid är 10 till 20 veckor per kurs. Varje vecka under terminen behandlar lektionerna olika teman. Du som läser under 20 veckor har chans att vara med på samtliga teman. Väljer du kortare kurstid är du med på de teman som behandlas under din kurstid. Övriga teman får du hjälp med att läsa in via vår lärplattform Moodle och med stöd av läraren. Använd i så fall den extra handledningstiden som finns på schemat.

Kurs 1b motsvaras av de båda kurserna 1a1 och 1a2.

Svenska 1, 2, och 3

Kurserna startar var 5:e vecka under terminstid. Se starttider i tabellrubrik ovan.

Det är vanligt att planera en kurstid på 20 veckor, men det är möjligt att läsa både snabbare och långsammare. Att läsa språk är en process som kräver olika lång tid och beror på faktorer som exempelvis motivation, språkerfarenhet, studieinsats och studieteknik.

För att antas till högskolan krävs godkänt betyg i kurs 3. Undantag ges för den som redan har behörighet genom Svenska B enligt de gamla reglerna.

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Kurserna startar var 5:e vecka under terminstid. Ses tider i tabellrubrik ovan.

Det är vanligt att planera en kurstid på 20 veckor, men det har visat sig att många med svenska som andraspråk behöver längre tid. Att läsa språk är en process som kräver olika lång tid och beror på faktorer som exempelvis motivation, språkerfarenhet, studieinsats och studieteknik. Under kursens gång kan därför planeringen behöva ändras.

Inför högskolan: Ämnena Svenska som andraspråk och Svenska bedöms som likvärdiga när du söker högre utbildning. För att antas till högskolan krävs godkänt betyg i kurs 3. Undantag ges för den som redan har behörighet genom Svenska som andraspråk B enligt de gamla reglerna.

Orienteringskurser finns för den som behöver extra stöd. Läraren informerar vid kursstart. Du kan inte söka orienteringskursen i förväg.

Sidan uppdaterades

2019-01-09

Sidansvarig: