Gymnasial vuxenutbildning

Detta är kurser på gymnasienivå motsvarande ungdomsgymnasiet.

Två skolor - Komvux Arken och Hermods

Komvux Arken

Komvux Arken är kommunens egen skola i Örnsköldsvik. Vi ger två olika slags utbildningar på gymnasienivå. Se egna sidor.

  1. Vård och omsorg - undersköterska distans och dagtid.
  2. Studielänken för dig som behöver extra stöd.

Komvux Arken ger inte längre kurser i allmänna ämnen på dagtid.

Hermods

Hermods är en fristående skola som har avtal med Örnsköldsviks kommun. Kurserna läses på distans. Se mer nedan.


Kurstider

Du kan starta varje måndag under hela året.

En kurs kan läsas på heltid eller deltid. Kurstiden för en 100-poängskurs kan vara allt från fem veckor och uppåt. Som exempel kan du läsa på fem veckor (heltid), tio veckor (halvtid) eller tjugo veckor (kvartsfart). 

Du kan läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt. Att läsa en kurs på heltid i fem veckor kan vara svårt i vissa ämnen som exempelvis matematik och svenska. En tumregel för dig som vill läsa på heltid är att läsa två kurser i taget, alltså först två kurser under 10 veckor och sedan ytterligare två under nästkommande 10 veckor.

Undervisningen är gratis

Det kostar inget att läsa, men du måste själv skaffa läroböcker.

Studierna

Du läser på egen hand med hjälp av läroböcker (kan vara pappersböcker eller e-böcker) och kompletterande material. Lärarstöd ges via datorn och via mejl i Hermods lärplattform Novo. Du kan inte ringa din lärare utan du kommunicerar via lärplattformen. Du måste ha dator med internetuppkoppling samt kursböcker, som du skaffar själv.

Lärarna på Studielänken kan hjälpa dig i vissa fall - se längre ner under rubriken Kursstarten-hjälp att komma igång.

Ibland kan det kännas bra att studera i en annan miljö än i hemmet. Alla som läser på distans kan använda lokalerna i Lärcentrumöppnas i nytt fönster, som ligger i Arken Trekanten, Lasarettsgatan 5, öppet vardagar från klockan 10.00 till 14.00.

Examination

Under kursen lämnar du in skriftliga uppgifter som bedöms och återkopplas av din lärare. Uppgifterna kan anpassas så att exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter i vissa fall kan lämna in ljudfiler istället för skriven text. Detta måste du i så fall planera i förväg.

Varje kurs avslutas med en muntlig examination via webbkamera/headset. Efter att du legitimerat dig ska du i samtal med läraren redovisa dina kunskaper i kursen. Då har du också möjlighet att förtydliga det material som du tidigare lämnade in skriftligt.  

Nationella prov görs på plats i Örnsköldsvik. Det gäller kurserna Engelska 5 och 6, Matematik 1, 2, 3 och 4, Svenska 1 och 3 samt Svenska som andraspråk 1 och 3.

Några av de naturvetenskapliga kurserna har laborationer. Vissa genomförs som inspelade webblektioner och andra som hemlaborationer med material som du har hemma eller skaffar själv. 

Förkunskaper

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (godkänt i delkurs 4 på grundläggande vuxenutbildning). Undantag kan göras (gäller främst engelska) efter beslut av rektor. Till flera av utbildningarna krävs ytterligare kunskaper som framgår av Hermods webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att läsa på distans kräver datorvana och att du kan jobba självständigt.

Kursstarten - hjälp att komma igång

Inloggningsuppgifter

Din kurs finns på webbplatsen Novo, en så kallad lärplattform. Före kursstart kommer du att få mejl från Hermods med lösenord till Novo.

Har inte lösenordet kommit? Kolla först i skräpposten. Där hamnar ofta lösenordet om du har den inställningen i ditt mejlprogram. Om du ändå inte har fått inloggningsuppgifterna mejlar du till studerandeservice@hermods.se eller ringer till studerandeservice på telefon 010-142 10 00.

Registrering på kursen

För att du ska bli registrerad på kursen måste du ange ditt betygsmål. Instruktioner finns när du har loggat in.

Behöver du hjälp att komma igång?

  • Ska du läsa kurser i svenska som andraspråk 1 och 2 eller engelska och tycker att det känns svårt att läsa på distans?
  • Behöver du hjälp att komma igång med en kurs och känner dig osäker på hur du ska göra?
  • Behöver du studera i en lugn studiemiljö?

Då kan du få stöd i Studielänken.

Studielänken har drop-in onsdagar klockan 13.30 – 16.00 för att ge stöd vid distansstudier. Kan du absolut inte komma på den tiden kan du mejla någon av oss nedan och boka en tid.

Du kan använda Lärcentrums lokaler

Ibland kan det kännas bra att studera i en annan miljö än i hemmet. Alla som läser på distans kan använda lokalerna i Lärcentrumöppnas i nytt fönster, som ligger i Arken Trekanten, Lasarettsgatan 5, öppet vardagar från klockan 10.00 till 14.00.

Mer info

Här finns mer info om kursstarten.

Här finns mer info om stöd i Studielänken.

Vilka kurser kan du söka?

  1. Du kan söka till alla kurser som finns i tabellen nedan.
    Använd webbansökanöppnas i nytt fönster.
  2. Hermods har fler kurser på sin egen hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, men vi har inget avtal om dessa kurser. Om du vill söka en kurs som saknas i tabellen kan du göra det via ansökningsblankett till Sollefteå komvuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Fyll i blanketten och skicka till en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik (alltså inte till Sollefteå). Under kursen behöver du aldrig åka till Sollefteå. Du läser kurserna på distans via ett avtal mellan Sollefteå och Örnsköldsvik.
  3. Om du vill läsa kurser med målet att bli barnskötare måste du söka dessa kurser på pappersblankettPDF.

Matematik

Läs mer om matematiken och vilken kurs som är lämplig att börja med.

Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Läs mer om naturvetenskapligt och tekniskt basår. Vad är skillnaden mellan universitetets basår och Vuxenutbildningens basår?Gymnasiala kurser på distans hos Hermods


Affärsjuridik

100

Arkitektur – hus

100

Arkitektur – rum

100

Barns lärande och växande

100

Biologi 1

100

Biologi 2

100

Danska 1

100

Digitalt skapande 1

100

Digitalt skapande 2

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Engelska 7

100

Entreprenörskap

100

Entreprenörskap och företagande

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Film- och tv-kunskap

100

Filosofi 1

50

Filosofi 2

50

Franska 1

100

Franska 2

100

Franska 3

100

Franska 4

100

Franska 5

100

Franska 6

100

Franska 7

100

Fysik 1a

150

Fysik 1b1

100

Fysik 1b2

50

Fysik 2

100

Företagsekonomi – specialisering

100

Företagsekonomi 1

100

Företagsekonomi 2

100

Geografi 1

100

Geografi 2

100

Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet

100

Gymnasiearbete Humanistiska programmet

100

Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet

100

Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet

100

Historia 1a1

50

Historia 1a2

50

Historia 1b

100

Historia 2a

100

Historia 2b-kultur

100

Historia 3

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Hållbart samhällsbyggande

100

Information och kommunikation 1

100

Information och kommunikation 2

100

Internationell ekonomi

100

Internationella relationer

100

Italienska 1

100

Italienska 2

100

Italienska 3

100

Italienska 5 ?

100

Journalistik, reklam och information 1

100

Journalistik, reklam och information 2

100

Kemi 1

100

Kemi 2

100

Kinesiska 1

100

Kinesiska 2

100

Kommunikation

100

Konstarterna och samhället

100

Kultur- och idéhistoria

100

Latin – språk och kultur 1

100

Latin – språk och kultur 2

100

Latin – språk och kultur 3

100

Ledarskap och organisation

100

Litteratur

100

Lärande och utveckling

100

Marknadsföring

100

Matematik – specialisering

100

Matematik 1a

100

Matematik 1b

100

Matematik 1c

100

Matematik 2a

100

Matematik 2b

100

Matematik 2c

100

Matematik 3b

100

Matematik 3c

100

Matematik 4

100

Matematik 5

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Medier, samhälle och kommunikation 2

100

Miljö- och energikunskap

100

Människans språk 1

100

Människans språk 2

100

Människors miljöer

100

Naturkunskap 1a1

50

Naturkunskap 1a2

50

Naturkunskap 1b

100

Naturkunskap 2

100

Pedagogiska teorier och praktiker ?

100

Politik och hållbar utveckling

100

Privatjuridik

100

Programmering 1

100

Programmering 2

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2a

50

Psykologi 2b

50

Redovisning 1

100

Redovisning 2

100

Religionskunskap – specialisering

100

Religionskunskap 1

50

Religionskunskap 2

50

Retorik

100

Rätten och samhället

100

Samhällskunskap 1a1

50

Samhällskunskap 1a2

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Samtida kulturuttryck

100

Skrivande

100

Sociologi

100

Spanska 1

100

Spanska 2

100

Spanska 3

100

Spanska 4

100

Spanska 5

100

Spanska 6

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Svenska som andraspråk 1

100

Svenska som andraspråk 2

100

Svenska som andraspråk 3

100

Teknik 1

150

Textkommunikation

100

Tyska 1

100

Tyska 2

100

Tyska 3

100

Tyska 4

100

Tyska 5

100

Tyska 6

100

Tyska 7

100

Ungdomskulturer

100

Webbserverprogrammering 1

100

Webbutveckling 1

100

Övriga kurser på distans hos Hermods

Kurser som inte finns i tabellen kan sökas via ett avtal med Sollefteå komvux. Vi har även barnskötarkurser som inte heller finns i tabellen. Se punkterna 2 och 3 i gråa rutan ovanför tabellen.

Sidan uppdaterades

2019-08-29

Sidansvarig: