Du är här:

Grundläggande vuxenutbildning

Detta är kurser på grundskolenivå. Undervisningen förbereder för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Välj studieform

Du kan välja olika studieformer - dagtid, kvällstid eller distans.

Dagtid

Komvux Arken

 • Svenska delkurs 1-4 (Studielänken)
 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4
 • Engelska delkurs 1-4
 • Matematik delkurs 1-4
 • Samhällsorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs
 • Naturorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs (ingen antagning under vårterminen 2019)

Kurserna är på dagtid med lektioner på plats i Örnsköldsvik.
Terminerna är de yttre ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss.

 • Vårterminen 2019: 14 januari - 31 maj
 • Höstterminen 2019: 12 augusti - 27 december
 • Vårterminen 2020: 13 januari - 29 maj
 • Höstterminen 2020: 10 augusti - 25 december

Kursstarter våren 2019: 14/1, 18/2, 25/3 och 29/4.
Kursstarter hösten 2019: 12/8, 16/9, 21/10 och 25/11

Här finns schema för vårterminen 2019PDF.

Kvällstid

Komvux Arken

 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4

Kursen är på kvällen med lektioner på plats i Örnsköldsvik. Lektionerna hålls tisdagar 17.30 - 20.30.

Nu öppnar vi för nya elever!

Kursen har tidigare varit fulltecknad men nu finns en del platser. Sök senast 24 mars 2019.

Du måste ha tillgång till internet, filmvisningsprogram, mejladress och ordbehandlingsprogram. Mellan lektionerna läser du på egen hand. Räkna med en arbetsinsats på 25 % av heltid. Det innebär tio timmar i veckan - tre timmar i skolan och sju timmar hemma.

Distans

Distansstudier kräver studievana, datorvana, stor motivation och förmåga att söka information på egen hand. Vi rekommenderar bara distansstudier om du absolut inte kan studera på dagtid för att du exempelvis jobbar. Du måste ha dator med internet, webbkamera, mejladress och ordbehandlingsprogram.

Komvux Arken

 • Matematik delkurs 1-4

Kurs i matematik på distans men med obligatoriska träffar på dagtid minst en gång i veckan, antingen i skolan eller via Skype. Slutproven görs på skolan.

Kursstarter våren 2019: 14/1, 18/2, 25/3 och 29/4.
Kursstarter hösten 2019: 12/8, 16/9, 21/10 och 25/11

Hermods

 • Svenska delkurs 1-4
 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4
 • Engelska delkurs 1-4
 • Matematik delkurs 1-4
 • Samhällsorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs
 • Naturorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs
 • Geografi
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Biologi
 • Fysik

Hermods kurser läses helt på distans utan sammankomster. Slutproven måste dock göras på plats i Örnsköldsvik. Hermods är en skola som Örnsköldsviks kommun har avtal med.

Kursstarter Hermods: Du kan starta varje måndag under hela året.

Förkunskaper

 • Svenska som andraspråk: Du måste ha godkänt betyg i SFI kurs D.
 • Engelska: Har du svenska som andraspråk? Då måste du ha godkänt betyg i SFI kurs D. Undantag är om du läser SFI 3D och redan kan göra dig förstådd på engelska. Efter ansökan gör du test som visar dina kunskaper. Rektor måste sedan godkänna.
 • Matematik: Om du är elev i SFI 3D kan du läsa matematik samtidigt som du läser SFI. Rektor måste godkänna din ansökan.

Nivåtest

Innan du börjar på Grundläggande vux behöver du Ibland göra nivåtest för att hitta rätt delkurs.

Komvux Arken

 • Svenska som andraspråk: Om du kommer direkt från SFI behöver du oftast inte göra nivåtest, utan du placeras i delkurs 1. Den som kommer "utifrån" (alltså inte direkt från studier hos oss) måste göra nivåtest.
 • Engelska: Innan kursstart gör du nivåtest för att hitta rätt delkurs. Om du aldrig har läst engelska placeras du i delkurs 1 utan nivåtest.
 • Matematik: Innan kursstart gör du nivåtest för att hitta rätt delkurs.

Hermods distans

 • Du som ska läsa grundläggande distanskurser hos Hermods ska inte anmäla dig till nivåtest. Hermods sköter inplacering i rätt kurs.

Egen studieplan

Du läser efter en egen studieplan. Det betyder och du I samråd med skolan väljer vilka kurser du vill läsa.

Undervisningen är gratis

Det kostar inget att läsa, men i vissa kurser måste du köpa egna böcker.

Varje kurs har poäng

Poängen visar kursernas storlek. Om du läser på heltid förväntas du klara 20 poäng varje vecka. Under 20 veckor ska du alltså klara 400 poäng om du studerar på heltid

Behöver du extra stöd?

Du kanske har svårt att komma igång med dina studier, har behov av en lugnare miljö eller har läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om Studielänken.

Mer om varje kurs

Svenska

Kursen är för dig med svenska som modersmål. Du läser i Studielänken. Anmäl dig till studie- och yrkesvägledaren.


Svenska 700 poäng


Svenska delkurs 1

100

Svenska delkurs 2

200

Svenska delkurs 3

200

Svenska delkurs 4

200

 

Svenska som andraspråk

Detta är kursen för dig med annat modersmål än svenska.


Svenska som andraspråk 700 poäng


Svenska som andraspråk delkurs 1

100

Svenska som andraspråk delkurs 2

200

Svenska som andraspråk delkurs 3

200

Svenska som andraspråk delkurs 4

200

 

Engelska

Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik.


Engelska 600 poäng


Engelska delkurs 1

100

Engelska delkurs 2

100

Engelska delkurs 3

200

Engelska delkurs 4

200

 

Matematik

Kursen ger kunskaper i matematiska begrepp som de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra och funktionslära.


Matematik 600 poäng


Matematik delkurs 1

100

Matematik delkurs 2

100

Matematik delkurs 3

200

Matematik delkurs 4

200

 

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen är biologi, fysik och kemi. Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla naturorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Biologi och Fysik på distans hos Hermods.


Naturorienterande ämnen


Naturorienterande ämnen, inledande kurs

100

Naturorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Biologi

150

Fysik

150

 

Samhällsorienterande ämnen

Samhällsorienterande ämnen är samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla samhällsorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap på distans hos Hermods.


Samhällsorienterande ämnen


Samhällsorienterande ämnen, inledande kurs

100

Samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Geografi

150

Historia

150

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150

Sidan uppdaterades

2019-03-21

Sidansvarig: