Du är här:

Grundläggande vuxenutbildning

Detta är kurser på grundskolenivå. Undervisningen förbereder för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Välj studieform

Du kan välja olika studieformer - dagtid, kvällstid eller distans.

Dagtid

Komvux Arken

 • Svenska delkurs 1-4 (Studielänken)
 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4
 • Engelska delkurs 1-4
 • Matematik delkurs 1-4
 • Samhällsorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs

Kurserna är på dagtid med lektioner på plats i Örnsköldsvik.

Om du vill läsa på heltid är det vanligast att läsa två ämnen samtidigt. Svenska som andraspråk brukar läsas tillsammans med antingen engelska eller matematik. Men du kan också välja att läsa fler ämnen samtidigt.

Terminerna är de yttre ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss.

 • Höstterminen 2019: 12 augusti - 27 december
 • Vårterminen 2020: 13 januari - 29 maj
 • Höstterminen 2020: 10 augusti - 25 december

Kursstarter hösten 2019: 12/8, 16/9, 21/10 och 25/11

Kvällstid

Komvux Arken

 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4

Kursen är på kvällen med lektioner på plats i Örnsköldsvik. Lektionerna hålls tisdagar 17.30 - 20.30.

Du måste ha tillgång till internet, filmvisningsprogram, mejladress och ordbehandlingsprogram. Mellan lektionerna läser du på egen hand. Räkna med en arbetsinsats på 25 % av heltid. Det innebär tio timmar i veckan - tre timmar i skolan och sju timmar hemma.

Kursstarter hösten 2019: 13/8, 17/9, 22/10 och 26/11.

Distans

Distans betyder avstånd eller mellanrum, och distansstudier betyder alltså att du och läraren är åtskilda i tid och rum. Distansstudier kan innehålla olika grad av möten med lärare.

 • På Komvux Arken träffar du dina lärare en gång i veckan.
 • Hos Hermods jobbar du på egen hand med lärarstöd endast via webb och läroböcker.

Distansstudier ger dig stor frihet men kräver också stort ansvar. Du måste ha studievana, datorvana, motivation och förmåga att söka information på egen hand. Vi rekommenderar bara distansstudier om du inte kan studera på dagtid för att du exempelvis jobbar.

Komvux Arken

Distans med sammankomster varje vecka

Kurserna är på distans där du träffar lärarna på dagtid minst en gång i veckan. Du kan också välja att träffa lärarna på dagtid via Skype. Slutproven görs alltid på skolan.

 • Matematik delkurs 1-4
 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4
 • Engelska delkurs 1-4

Kursstarter hösten 2019: 12/8, 16/9, 21/10 och 25/11

Hermods

Distans utan sammankomster

Hermods är en skola som kommunen har avtal med. Kurserna läses helt på distans utan sammankomster. Du kan få visst stöd i Studielänken, men om du behöver mycket stöd rekommenderar vi inte distansstudier.

 • Svenska delkurs 1-4
 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4
 • Engelska delkurs 1-4
 • Matematik delkurs 1-4
 • Samhällsorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs
 • Naturorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs
 • Geografi
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Biologi
 • Fysik

Kursstarter Hermods: Du kan starta varje måndag under hela året.

Förkunskaper

 • Svenska som andraspråk: Du måste ha godkänt betyg i Sfi kurs D.
 • Engelska: Har du svenska som andraspråk? Då måste du ha godkänt betyg i Sfi kurs D. Undantag är om du läser Sfi D och redan kan göra dig förstådd på engelska. Efter ansökan gör du test som visar dina kunskaper. Rektor måste sedan godkänna.
 • Matematik: Om du är elev i Sfi D kan du läsa matematik samtidigt som du läser Sfi. Rektor måste godkänna din ansökan.

Nivåtest

Innan du börjar på grundläggande vux behöver du ibland göra nivåtest för att hitta rätt delkurs. Nivåtest görs i svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Läs mer om nivåtest på länken.

Egen studieplan

Du läser efter en egen studieplan. Det betyder och du I samråd med skolan väljer vilka kurser du vill läsa.

Undervisningen är gratis

Det kostar inget att läsa, men i vissa kurser måste du köpa egna böcker.

Varje kurs har poäng

Poängen visar kursernas storlek. Om du läser på heltid förväntas du klara 20 poäng varje vecka. Under 20 veckor ska du alltså klara 400 poäng om du studerar på heltid

Behöver du extra stöd?

Du kanske har svårt att komma igång med dina studier, har behov av en lugnare miljö eller har läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om Studielänken.

Mer om varje kurs

Svenska

Kursen är för dig med svenska som modersmål. Du läser i Studielänken. Anmäl dig till studie- och yrkesvägledaren.


Svenska 700 poäng


Svenska delkurs 1

100

Svenska delkurs 2

200

Svenska delkurs 3

200

Svenska delkurs 4

200

 

Svenska som andraspråk

Detta är kursen för dig med annat modersmål än svenska.


Svenska som andraspråk 700 poäng


Svenska som andraspråk delkurs 1

100

Svenska som andraspråk delkurs 2

200

Svenska som andraspråk delkurs 3

200

Svenska som andraspråk delkurs 4

200

 

Engelska

Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik.


Engelska 600 poäng


Engelska delkurs 1

100

Engelska delkurs 2

100

Engelska delkurs 3

200

Engelska delkurs 4

200

 

Matematik

Kursen ger kunskaper i matematiska begrepp som de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra och funktionslära.


Matematik 600 poäng


Matematik delkurs 1

100

Matematik delkurs 2

100

Matematik delkurs 3

200

Matematik delkurs 4

200

 

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen är biologi, fysik och kemi. Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla naturorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Biologi och Fysik på distans hos Hermods.


Naturorienterande ämnen


Naturorienterande ämnen, inledande kurs

100

Naturorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Biologi

150

Fysik

150

 

Samhällsorienterande ämnen

Samhällsorienterande ämnen är samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla samhällsorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap på distans hos Hermods.


Samhällsorienterande ämnen


Samhällsorienterande ämnen, inledande kurs

100

Samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Geografi

150

Historia

150

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150

Sidan uppdaterades

2019-08-29

Sidansvarig: