Du är här:

Grundläggande vuxenutbildning

Detta är kurser på grundskolenivå. Undervisningen förbereder för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Välj studieform

Du kan välja olika sätt att studera

 1. Dagtid (Komvux Arken)
 2. Kvällstid (Komvux Arken)
 3. Distans via webben (Hermods)

I tabellen finns en sammanfattning för svenska, engelska och matematik.
Längre ner finns mer detaljer och fler ämnen.

Svenska som andraspråk


1
Dag Komvux

2
Kväll Komvux

3
Distans Hermods

Lektioner

Lektioner dagtid

Lektioner
tisdag kväll

Undervisning via webben.
Inga träffar.

Kurstider

Vår och höstterminer.

Vår och höstterminer.

Öppet
hela året

Kursstarter

Start var 5:e vecka under terminstid

Start var 5:e vecka under terminstid

Start alla måndagar året runt

Studietakt

Helst 50%. Snabbare takt är möjlig.

25% eller 50%

25%, 50% eller 100%

Engelska och matematik


1
Dag Komvux

2
Kväll Komvux

3
Distans Hermods

Lektioner

Lektioner dagtid

Finns inte

Undervisning via webben.
Inga träffar.

Kurstider

Vår och höstterminer.

-

Öppet
hela året

Kursstarter

Start var 5:e vecka under terminstid

-

Start alla måndagar året runt

Studietakt

Helst 50%. Snabbare takt är möjlig

-

25%, 50% eller 100%

1. Dagtid Komvux Arken

Kurser

 • Svenska (Studielänken)
 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4
 • Engelska delkurs 1-4
 • Matematik delkurs 1-4
 • Samhällsorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs

Kursinfo

Kurserna är på dagtid med lektioner på plats i Örnsköldsvik.

Svenska som andraspråk
I svenska som andraspråk rekommenderar vi 50% studietakt, alltså 10 poäng per vecka. Det betyder att delkurs 1 läses på 10 veckor och delkurserna 2, 3 och 4 på 20 veckor vardera. En individuell studieplan som innebär snabbare studietakt kan göras i samråd med lärare.

Matematik, engelska och samhällsorienterande ämnen
Om du vill läsa grundläggande vux på heltid är det vanligt att kombinera svenska som andraspråk med matematik, engelska eller samhällsorienterande ämnen.

Kurstider och kursstarter

Terminerna är de yttre ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss.

 • Höstterminen 2020: 10 augusti - 25 december
 • Vårterminen 2021: 11 januari - 28 maj

Kursstarter hösten 2020: 10/8, 14/9, 19/10, 23/11
Kursstarter våren 2021: 11/1, 15/2, 22/3, 26/4

2. Kvällstid Komvux Arken

Kurser

 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4

Kursinfo

Kursen är på kvällen med lektioner på plats i Örnsköldsvik. Lektionerna hålls tisdagar 17.30-20.30.

Mellan lektionerna läser du på egen hand. Många läser 25 % studietakt, vilket innebär ungefär tio timmar i veckan - tre timmar i skolan och sju timmar hemma. Du kan också välja 50% studietakt.

Du måste ha tillgång till internet, filmvisningsprogram, mejladress och ordbehandlingsprogram. 

Kurstider och kursstarter

Terminerna är de yttre ramarna, alltså de tider vi har öppet och då du kan studera hos oss.

 • Höstterminen 2020: 11 augusti - 22 december
 • Vårterminen 2021: 12 januari - 25 maj

Kursstarter hösten 2020: 11/8, 15/9, 20/10, 24/11.
Kursstarter våren 2021: 12/1, 16/2, 23/3, 27/4

3. Distans Hermods

Distans utan sammankomster

Distansstudier ger dig stor frihet men kräver också stort ansvar. Du måste ha studievana, datorvana, motivation och förmåga att söka information på egen hand. Vi rekommenderar bara distansstudier om du inte kan studera på dagtid för att du exempelvis jobbar.

Kurser

 • Svenska delkurs 1-4
 • Svenska som andraspråk delkurs 1-4
 • Engelska delkurs 1-4
 • Matematik delkurs 1-4
 • Samhällsorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs
 • Naturorienterande ämnen, inledande kurs och fortsättningskurs
 • Geografi
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Biologi
 • Fysik

Kursinfo

Hermods är en skola som kommunen har avtal med. Kurserna läses helt på distans utan sammankomster.
Du bestämmer själv din studietakt: 25%, 50% eller 100%.

Du kan få visst stöd i Studielänken, men om du behöver mycket stöd rekommenderar vi inte distansstudier.

Kurstider och kursstarter

Kurstider: Kurserna är öppna året runt.
Kursstarter: Du kan starta varje måndag under hela 2020. Inga beslut är ännu tagna om kurser med start 2021.

Förkunskaper

 • Svenska som andraspråk: Du måste ha godkänt betyg i Sfi kurs D.
 • Engelska: Har du svenska som andraspråk? Då måste du ha godkänt betyg i Sfi kurs D. Undantag är om du läser Sfi D och redan kan göra dig förstådd på engelska. Efter ansökan gör du test som visar dina kunskaper. Rektor måste sedan godkänna.
 • Matematik: Om du är elev i Sfi D kan du läsa matematik samtidigt som du läser Sfi. Rektor måste godkänna din ansökan.

Nivåtest

Innan du börjar på grundläggande vux behöver du ibland göra nivåtest för att hitta rätt delkurs. Nivåtest görs i svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Läs mer om nivåtest på länken.

Egen studieplan

Du läser efter en egen studieplan. Det betyder och du I samråd med skolan väljer vilka kurser du vill läsa.

Undervisningen är gratis

Det kostar inget att läsa, men i vissa kurser måste du köpa egna böcker.

Varje kurs har poäng

Poängen visar kursernas storlek. Om du läser på heltid förväntas du klara 20 poäng varje vecka. Under 20 veckor ska du alltså klara 400 poäng om du studerar på heltid

Behöver du extra stöd?

Du kanske har svårt att komma igång med dina studier, har behov av en lugnare miljö eller har läs- och skrivsvårigheter. Läs mer om Studielänken.

Ansökan

Sök i god tid genom webbansökan. Sista ansökningsdag framgår av Steg 1 i webbansökan.

Mer om varje kurs

Svenska

Kursen är för dig med svenska som modersmål. Du läser i Studielänken. Anmäl dig till studie- och yrkesvägledaren.


Svenska 700 poäng


Svenska delkurs 1

100

Svenska delkurs 2

200

Svenska delkurs 3

200

Svenska delkurs 4

200

 

Svenska som andraspråk

Detta är kursen för dig med annat modersmål än svenska.


Svenska som andraspråk 700 poäng


Svenska som andraspråk delkurs 1

100

Svenska som andraspråk delkurs 2

200

Svenska som andraspråk delkurs 3

200

Svenska som andraspråk delkurs 4

200

 

Engelska

Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du talar, läser, skriver, lyssnar och arbetar med grammatik.


Engelska 600 poäng


Engelska delkurs 1

100

Engelska delkurs 2

100

Engelska delkurs 3

200

Engelska delkurs 4

200

 

Matematik

Kursen ger kunskaper i matematiska begrepp som de fyra räknesätten, överslagsräkning, procenträkning, geometri, statistik, algebra och funktionslära.


Matematik 600 poäng


Matematik delkurs 1

100

Matematik delkurs 2

100

Matematik delkurs 3

200

Matematik delkurs 4

200

 

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen är biologi, fysik och kemi. Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla naturorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Biologi och Fysik på distans hos Hermods.


Naturorienterande ämnen


Naturorienterande ämnen, inledande kurs

100

Naturorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Biologi

150

Fysik

150

 

Samhällsorienterande ämnen

Samhällsorienterande ämnen är samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi Du kan läsa en inledande kurs på 100 poäng och en fortsättningskurs på 200 poäng, där alla samhällsorienterande ämnen ingår. Om du hellre vill specialisera dig på enskilda ämnen så finns kurser i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap på distans hos Hermods.


Samhällsorienterande ämnen


Samhällsorienterande ämnen, inledande kurs

100

Samhällsorienterande ämnen, fortsättningskurs

200

Geografi

150

Historia

150

Religionskunskap

150

Samhällskunskap

150

Sidan uppdaterades

2020-10-21

Sidansvarig: