Barnskötare distansutbildning

Du kan inte längre läsa hela utbildningen

Den sammanhållna utbildningen till barnskötare kan inte längre sökas. Du kan söka enskilda kurser, dock ej den sista kurser Pedagogiskt arbete 200 poäng med APL. Det betyder att du inte kommer att kunna uppfylla kravet för att kallas barnskötare.

Den som är i pågående utbildning (startade före 17 februari 2020) har rätt att fullfölja hela utbildningen.

Vad krävs för att jobba som barnskötare?

Vad krävs för att jobba som barnskötare på en förskola? Svaret är inte glasklart, eftersom barnskötare inte är ett legitimationsyrke, till skillnad mot exempelvis förskollärare.

Nationellt yrkespaket från Skolverket

På ungdomsgymnasiet finns Barn- och fritidsprogrammet med en fördjupning mot barnskötare, men för vuxna finns ingen lika självklar väg. Därför har Skolverket tillsammans med branschkunniga tagit fram ett nationellt yrkespaket för barnskötarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Örnsköldsviks kommun, som är Örnsköldsviks största arbetsgivaren för barnskötare, har utttalat sig positivt till denna mix av kurser.


KursPoäng
Bas för barnskötare 900 poäng

Hälsopedagogik100
Kommunikation100
Lärande och utveckling100
Specialpedagogik 1100
Pedagogiska teorier och praktiker100Se nedan *
Pedagogiskt ledarskap100Se nedan *
Människors miljöer100
Grundläggande vård och omsorg100Se nedan **
Etnicitet och kulturmöten100
Påbyggnad för barnskötare 400 poäng

Barns lärande och växande100
Skapande verksamhet100
Pedagogiskt arbete
Kursen kan endast sökas av elever som började sin
barnskötarutbildning 17 februari 2020 eller tidigare.
Söks på särskild blankett.
200APL ingår


* I kurserna Pedagogiska teorier och praktiker respektive Pedagogiskt ledarskap kan du nå målen i kursen och få betyg både med och utan APL. Vuxenutbildningen Örnsköldsvik har ingen APL i dessa kurser.

** Om du redan har godkända betyg i kurserna Vård och omsorgsarbete 1 och 2 samt Medicin 1 behöver du inte läsa Grundläggande vård och omsorg, utan du anses då ha motsvarande kunskaper.

Förutom kurserna i tabellen betonar kommunen vikten av svenska språket och att förstå samhället. Därför vill kommunen att du också ska läsa


KursPoäng
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1100
Samhällskunskap 1a150


Hur läser du?

Kurserna ges på distans

Du använder läroböcker (kan vara pappersböcker eller e-böcker) och kompletterande material. Lärarstöd ges via datorn och via mejl i Hermods lärplattform Novo. Du kan inte ringa din lärare utan du kommunicerar via lärplattformen. Du måste ha dator med internetuppkoppling samt kursböcker, som du skaffar självlänk till annan webbplats.

Under kursen lämnar du in skriftliga uppgifter som bedöms och återkopplas av din lärare. Uppgifterna kan anpassas så att exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter i vissa fall kan lämna in ljudfiler istället för skriven text. Detta måste du i så fall planera i förväg.

Varje kurs avslutas med en muntlig examination via webbkamera/headset. Efter att du legitimerat dig ska du i samtal med läraren redovisa dina kunskaper i kursen. Då har du också möjlighet att förtydliga det material som du tidigare lämnade in skriftligt.

Två kurser i taget om du läser heltid

Om du vill läsa på heltid är det lämpligt att läsa två kurser i taget. Du börjar med två kurser på 10 veckor. Sedan läser du en ny omgång med två kurser på 10 veckor.

En kurs i taget om du läser halvtid

Om du vill läsa på halvtid rekommenderar vi att du läser en kurs i taget. Varje kurs tar i så fall 10 veckor.

I vilken ordning ska du läsa kurserna?

Följ gärna ordningen i tabellen ovan, även om det inte är ett krav. Du måste dock vara klar med baskurserna innan du börjar påbyggnadskurserna.

Arbetesplatsförlagt lärande - APL

I kursen Pedagogiskt arbete ingår APL. Du gör stora delar av kursen (upp till åtta veckor) på en förskola, där du följer personalens arbetstider. OBS! Denna kurs är endast öppen för elever som började sin barnskötarutbildning före 17 februari 2020.

Observera att du själv måste ordna din APL-plats!
Detta måste du vara medveten om redan när du börjar läsa till barnskötare.

Förkunskapskrav

Minst godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan, alternativt från Grundläggande vuxenutbildning (delkurs 4 måste vara klar).

Kurstid

Tillsammans med SYV görs en individuell studieplan. Du kan starta utbildningen varje måndag under hela året. Heltidsstudier för kurserna i tabellen motsvarar 65 veckor. Om du inte redan har läst svenska och samhällskunskap tar det ytterligare minst 7 veckor.

Ekonomi

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv litteratur.

Om du läser på halvtid eller mer kan du söka studiemedel från CSN länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Betyg och dokumentation över klarad utbildning

Du får betyg i varje kurs. Dessutom får du en "Bilaga till utdrag ur betygskatalog". Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom Skolverkets nationella yrkespaketet för barnskötare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du måste själv beställa dokumentet av oss när du är klar med dina kurser. Prata med en studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Läs mer om yrket barnskötarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Arbetsförmedlingens sida)

Se Skolverkets kursplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du vill ha mer information om varje kurs.

Studielänken har drop-in för distanselever

Läs mer på Studielänkens sida.

Sidan uppdaterades

2020-06-15

Sidansvarig: