Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Utbildningar

Grundläggande vux

Kurser på grundskolenivå förbereder dig för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Gymnasial vux

Kurser på gymnasienivå gör dig behörig till högre studier eller redo för arbetsmarknaden.

Yrkesutbildningar

Studielänken (stöd i studier)

Studielänken är för dig som behöver extra stöd, exempelvis om du har läs- och skrivsvårigheter eller behöver en lugnare studiemiljö. Som distanselev kan du också få stöd.

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (sfi) är grundutbildning i svenska för dig med annat modersmål.

Lärvux

Lärvux ger grundläggande och gymnasial utbildning för dig med ett kognitivt funktionshinder.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: