Du är här:

Utbildningar

Grundläggande vux

Kurser på grundskolenivå förbereder dig för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Gymnasial vux

Kurser på gymnasienivå gör dig behörig till högre studier eller redo för arbetsmarknaden.

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen finns hos Komvux Arken på både dagtid och distans.

Övriga yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar ges i samarbete med andra skolor. Utbudet beror på bland annat arbetsmarknadens efterfrågan, elevernas önskemål och Vuxenutbildningens ekonomi. Nu finns utbildning till

Studielänken

Studielänken är för dig som behöver extra stöd, exempelvis en lugnare studiemiljö eller hjälp med läs- och skrivsvårigheter.

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är grundutbildning i svenska för dig med annat modersmål.

Lärvux

Lärvux ger grundläggande och gymnasial utbildning för dig med ett kognitivt funktionshinder.

Året runt

Vi ger vissa utbildningar även på sommaren.


Sidan uppdaterades

2019-03-12

Sidansvarig: