Du är här:

Utbildningar

Grundläggande vux

Kurser på grundskolenivå förbereder dig för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

Gymnasial vux

Kurser på gymnasienivå gör dig behörig till högre studier eller redo för arbetsmarknaden.

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar ges av olika skolor. Utbudet beror bland annat på arbetsmarknadens efterfrågan, elevernas önskemål och Vuxenutbildningens ekonomi.

Studielänken

Studielänken är för dig som behöver extra stöd, exempelvis en lugnare studiemiljö eller hjälp med läs- och skrivsvårigheter.

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är grundutbildning i svenska för dig med annat modersmål.

Lärvux

Lärvux ger grundläggande och gymnasial utbildning för dig med ett kognitivt funktionshinder.

Sidan uppdaterades

2020-08-10

Sidansvarig: