Studieplan

Vanliga frågor

Vad är en studieplan?

Din studieplan visar dina kurser, antalet poäng, start och slutdatum samt ditt mål med studierna. Det är först och främst de uppgifter du lämnar i din ansökan och i samtal med studie- och yrkesvägledare.

Du gör också en mer detaljerad kursplanering med din lärare, där datum för inlämningsuppgifter, redovisningar med mera framgår.

Var hittar jag min studieplan?

Du loggar in härifrån

Den mer detaljerade kursplaneringen är din individuella överenskommelse med läraren. I vissa fall finns den i vår lärplattform Moodle eller så är det ett dokument som du och din lärare upprättade tillsammans vid kursstarten.

Vad händer om jag inte följer min studieplan?

Om du har pengar från CSN kan din studieekonomi påverkas. CSN kräver att du klarar ett visst antal poäng per vecka, och exempelvis en förlängning kan göra att du inte uppfyller CSN:s krav. Prata alltid med en studie- och yrkesvägledare om du inte klarar att följa din studieplan.

I många kurser har du ingen grupp som bestämmer studietakten utan du jobbar i din egen takt. Du har därför ett stort eget ansvar. Tänk på att läraren alltid finns där om du får problem att följa din plan.

Om du helt uteblir från studierna och inte hör av dig till läraren stryks du från kursen. 

Se också avsnittet om stöd i studier.

Sidan uppdaterades

2017-05-09

Sidansvarig: