Du är här:

Behörighet, urval och antagning

Vanliga frågor

Vem är behörig att studera på Vuxenutbildningen?

Här finns info om behörighet. Kom ihåg att behörighet inte automatiskt betyder att du blir antagen, förutom till kurser som du har laglig rätt att studera. I övrigt tvingas vi ofta göra ett urval.

Hur stor är chansen att få en plats?

Om du saknar fullständig grundskoleutbildning eller fullständig gymnasieutbildning får du plats på kurser som gör att du kan skaffa dig en sådan utbildning.

Om du ska vidare till högskolan och yrkeshögskolan och uppfyller grundkraven för behörighet (ålder, fokbokföring, har förutsättningar att klara kursen och saknar godkänt betyg i kursen) har du lagstadgad rätt att läsa kurser för så kallad grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Efter det har du också rätt att läsa in en eller flera särskilda behörigheter för högskola och yrkeshögskola.

Om du redan har en fullständig utbildning på gymnasienivå, och söker en kurs som inte krävs för behörighet till högskola eller yrkeshögskola, får du plats om det finns ekonomiska resurser. Hittills har de flesta fått plats på Komvux Arkens utbildningar. Om du däremot söker till någon av våra samarbetsskolor bör du noga motivera ditt behov av kursen.

Till yrkesutbildningar finns ofta fler sökande än platser och ett urval måste i så fall göras. Detta gäller även yrkesutbildningar på annan ort.

När får jag veta om jag har kommit in?

Du får inget meddelande om att du har blivit antagen. Senast en vecka före kursstart kan du se i din studieplan om du har blivit antagen. Se steg 4 på ansökningssidan.

Sidan uppdaterades

2018-11-27

Sidansvarig: