Du är här:

Studieplan/ledighet

Vad är en studieplan?

Din studieplan visar dina kurser, antalet poäng, start och slutdatum samt dina mål med studierna. Det är först och främst de uppgifter du lämnar i din ansökan och i samtal med studie- och yrkesvägledare.

Din studieplan finns här (kräver inloggning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Glömt lösenord? Här kan du få ett nyttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innan du kan se din studieplan måste du skapa ett användarkonto och göra en ansökan.

Du gör också en mer detaljerad kursplanering med din lärare, där datum för inlämningsuppgifter, redovisningar med mera framgår. Detta är din individuella överenskommelse med läraren. Hos Komvux Arken finns den oftast i lärplattformen Moodle och hos Hermods i lärplattformen Novo.

Poäng

Varje kurs är poängsatt. Det är vanligt att en kurs är 100 poäng.

CSN kräver att du klarar 20 poäng per vecka för att få studiemedel för heltidsstudier. Du måste läsa minst halvtid (10 poäng per vecka) för att kunna söka studiemedel från CSN.

Viktigt att följa din studieplan

Utifrån dina start- och sluttider planerar du varje kurs tillsammans med läraren. Det är mycket viktigt att du sedan följer din plan. I många kurser har du ingen grupp som bestämmer studietakten och du har därför ett stort eget ansvar. Om planen måste ändras, till exempel genom att du måste förlänga kursen, ska du prata med din lärare och även med studie- och yrkesvägledaren. En ändring påverkar ofta din studieekonomi.

Förlängning av kurs måste göras minst två veckor före planerat kursslut, annars kommer kursen att avslutas och betygssättas vid det ursprungliga datumet.

Att vara aktiv i en kurs

I distansutbildningar måste du lämna in uppgifter enligt din plan, ofta en uppgift varje vecka.

I kurser med lärarledda lektioner är det viktigt att du deltar i den omfattning som du och din lärare kom överens om i början av kursen. Det krävs närvaro i aktiviteter som exempelvis muntliga framställningar och prov. Vi har sett ett starkt samband mellan hög närvaro och att uppnå kursmålen, så därför uppmanar vi dig att gå på de lektioner som erbjuds. Om du inte kan närvara på en lektion som du har planerat ska du meddela din lärare.

Sjukdom och vård av barn

Meddela dina lärare om du är sjuk eller vårdar barn.

Har du varit borta ska du i första hand diskutera din studieplan med läraren. Om du varit borta länge behöver du också kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Du kan få behålla din ersättning från CSN förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas direkt till CSN.

Ledighet och studieuppehåll

  • En veckas ledighet per termin: Fyll i blankettenPDF och lämna till din lärare. När du är ledig upp till en vecka per termin förväntas du klara dina studier enligt den ursprungliga studieplanen.
  • Mer än en veckas ledighet: Fyll i blankettenPDF och ta med den till studie- och yrkesvägledaren. Ni planerar för ett uppehåll i studierna. Det är sedan rektor som beviljar studieuppehållet.

Du bör planera uppehållet ett par veckor i förväg. Om det är möjligt - gör studieuppehållet mellan kurserna, inte mitt i en kurs.

Under studieuppehållet kan du inte få pengar från CSN. Om du får stöd från exempelvis arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller kommunen (försörjningsstöd) måste du själv meddela studieuppehållet till dem.

Avbrott

Om du har börjat en kurs och sedan uteblivit (inte varit aktiv) under tre veckor i följd avbryts du från kursen. Undantag är om du har meddelat sjukdom eller om rektor har beviljat ledighet. Om kursen har blivit avbruten på grund av inaktivitet och du vill återuppta den måste du söka på nytt.

Sidan uppdaterades

2020-06-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledare

Diskutera din studieplan med syv


För dig som har sökt

Se din studieplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inloggning)