Prövning

Formulär för anmälan till prövning finns längst ner på sidan

Vad är en prövning?

Har du redan kunskaper i en hel kurs? Eller vill du läsa in kursen på egen hand och sedan tenta av den? Kanske önskar du höja ett betyg som du inte är nöjd med från gymnasiet?

Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygssätts. Du följer ingen undervisning utan gör en tentamen. Eftersom du ska visa dina kunskaper i alla delar av kursen kan prövningen innehålla både skriftliga och muntliga prov lika väl som inlämningsuppgifter, laborationer och praktiska redovisningar. Det är läraren som utformar prövningen i detalj, så kolla vad som förväntas av dig innan du anmäler dig. Och var ute i god tid - en prövning är aldrig bara ett halvtimmas skriftligt prov, som en del tycks tro.

Så här står det i Skollagen 20 kap 40 §:

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

Kan jag läsa kursen på vanligt sätt istället för prövning?

Du kan alltid söka till våra kurser. Om du inte har läst kursen förut, eller har ett icke godkänt betyg, är möjligheten stor att få en plats. Om du redan har ett godkänt betyg i kursen (eller dess motsvarighet i ett äldre betygssystem) kan du bara läsa kursen om det finns särskilda skäl.

Vilka kurser kan jag pröva i?

Du kan göra prövning i alla kurser som finns i vårt kursutbud.

Om vi inte har den aktuella kursen kan du vända dig till gymnasieskolan eller till en annan kommun som har kursen.

Rätten att pröva i kurser med betygsskalan MVG-G har upphört. I många fall finns dock en motsvarande ny kurs med betygsskalan A-E.

Tider för prövning

Du kan göra prövning under följande tider:

  • Våren 2019: veckorna 11-19 (11 mars - 10 maj)
  • Hösten 2019: veckorna 38-46 (16 september - 15 november)

Anmälan måste göras senast fyra veckor innan du vill pröva.

  • Sista anmälningsdag för våren 2019 är 8 april
  • Sista anmälningsdag för hösten 2018 är 14 oktober


Prövningen steg för steg

Steg 1: Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Välkommen att kontakta en studie- och yrkesvägledare för allmän information.

Steg 2: Välj skola

Under våren 2019 måste prövningen göras hos Komvux Arken om det gäller en kurs som finns inom vårt ordinarie utbud. I övriga kurser som finns på länken kan du göra prövning hos Hermods.

Under hösten 2019 görs alla prövningar hos Hermods.

Vi vill också påpeka att du har rätt enligt gymnasieförordningen 8 kap. 25 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att göra prövning på gymnasieskolan om du istället vill ha betyg därifrån. Du behöver inte vara elev där för att göra prövningen hos dem. I så fall kontaktar du gymnasieskolan direkt. Du kan också göra prövning i en annan kommun än hemkommunen. I så fall måste du själv kontakta den kommunen.

Steg 3: Läs instruktionerna/kontakta läraren

Innan du anmäler dig och betalar har du rätt att få veta hur prövningen går till. Kontakta en studie- och yrkesvägledare som kan lotsa dig till rätt lärare. Om din prövning gäller en kurs hos Hermods ska du vända dig till Hermods kundtjänst.

Steg 4: Anmälan och betalning

Fyll i anmälningsformuläret längst ner på sidan

Avgiften är 500 kronor per kurs. Du betalar inget om du tidigare har fått betyget F eller IG på kursen och är elev hos oss (i andra kurser) samtidigt som du vill göra prövningen. I så fall måste du bifoga ditt IG/F-betyg.

Betala med Swish i samband med anmälan. Swishnumret är 123 562 2162. Skriv som meddelande ditt personnummer och den kurs som du ska pröva i (till exempel 880101-1234, Engelska 5). När du ska betala kommer det i din Swish-app att stå "Mottagare: Vuxenutbildningen Örnsköldsviks kommun".

Om du inte har Swish: Betala till bankgiro 188-4774. Ange Örnsköldsviks kommun som betalningsmottagare.Skriv som meddelande ditt personnummer och den kurs som du ska pröva i. Ta en kopia på kvittot och biifoga kopian som en bild- eller pdf-fil.

Om du är folkbokförd i annan kommun än Örnsköldsviks måste du bifoga ett personbevis.

Avgiften återbetalas aldrig. Det är därför viktigt att du vet vad prövningen innebär innan du anmäler dig.

Steg 5: Efter anmälan

Efter anmälan och betalning kommer du att bli kontaktad av din lärare inom två veckor.

Steg 6: Egna förberedelser

Du ansvarar själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. I en prövning ingår ingen undervisning. Lämplig litteratur för dina förberedelser är de böcker som nomalt används. Att pröva ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Steg 7: Prövningen

Hur en prövning praktiskt ska gå till finns inte reglerat i någon förordning. Bedömningen ska dock alltid utgå ifrån de nationella kunskapskraven som du hittar på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Prövningen görs på hela innehållet i kursen och kan innebära såväl skriftliga, muntliga som praktiska uppgifter. I en del kurser ingår praktiska uppgifter som måste utföras under en längre tidsperiod.

Vid prövningen måste du kunna legitimera dig.

Steg 8: Efteråt

Betyget överförs till den nationella betygsdatabasen som är kopplad till universitetens och högskolornas Antagning.se. Söker du andra utbildningar (exempelvis yrkeshögskolor och folkhögskolor) måste du själv skicka betyget till dem.


Anmälan till prövning

Anmäl dig i formuläret. Du kan bara skicka in anmälan för en kurs i taget.

Skola där jag vill pröva * (obligatorisk)


Hur vill du få ditt betyg? (vid brådska bör du hämta det) * (obligatorisk)


Personuppgifter
Sidan uppdaterades

2019-03-22

Sidansvarig: