Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Beställning av betygsutskrift
Info om betyg

Nytt regeringsbeslut: Slutbetyg till 1 juli 2021

Regeringen har beslutat att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. Du måste själv kontakta en studie- och yrkesvägledare, eftersom vi inte har möjlighet att följa upp den som vill ha slutbetyg.

Observera att inga betyg utfärdas automatiskt

Betyg sätts på alla kurser, och de skickas elektroniskt till högskolans Antagning.se. Du måste själv beställa en utskrift om du vill ha betygsokumentet i handen. Det gör du i formuläret på den här sidan när det gäller enskilda betyg.

Om du inte redan har en gymnasieexamen kan du få en sådan av oss. Examensbevis är ett dokument med en helt annan ”tyngd” än ett enskilt betyg och måste planera och sedan beställas hos en studie- och yrkesvägledare.

Du får betyg

Våra kurser betygssätts. Undantag är så kallade orienteringskurser, där du får ett intyg. Gymnasiearbete är ingen vanlig kurs och där ges endast godkänt eller icke godkänt betyg. Om du avbryter en kurs innan ditt planerade kursslut (och inte är klar med kursen) sätts inget betyg.

Betygsskalan som gäller nu är A-B-C-D-E-F.

A är högsta betyg
E är lägsta godkända betyg
F är icke godkänt
- "streck" betyder att det inte finns grund för betygssättning

Till alla kurser finns så kallade kunskapskrav. Dessa beskriver vilka mål du ska nå för att få ett visst betyg. Läraren informerar om kraven i början av kursen. Du har också rätt att få veta under kursens gång hur du ligger till. Du kan själv läsa på Skolverkets hemsida om kunskapskraven i varje kurslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olika slags betygsdokument

Utdrag ur betygskatalog är det vanligaste dokumentet som vi utfärdar. Det innehåller en uppräkning av kurser som du har läst hos oss.

  • Utdrag ur betygskatalog innehåller kurser med betygen A-B-C-D-E-F
  • Samlat betygsdokument gäller gamla kurser med betygen MVG-VG-G-IG

Examensbevis och slutbetyg är dokument med en annan "tyngd". Du kan skaffa dem hos oss om du inte tidigare har fått motsvarande dokument från gymnasiet. Dokumenten ger behörighet till högskolestudier.

  • Examensbevis innehåller enbart kurser med betygsskalan A-F, men vissa gamla kurser kan omvandlas till nya enligt en tabell.
  • Slutbetyg får utfärdas som längst till den 1 juli 2021. Det kan innehålla kurser ur båda betygssystemen.

Andra vägar

Vi vill påpeka att det finns andra vägar än examensbevis/slutbetyg för att nå behörighet för högre studier, särskilt för dig som har jobbat efter gymnasiet. Det vanligaste alternativet är reell kompetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det gäller högskola/universitet och ”punkt 4” grundläggande behörighet till yrkeshögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Höja ett redan godkänt betyg

Har du behov av att höja ett betyg, där du redan tidigare fått godkänt, kan du anmäla dig till prövning.

Betyg till antagning.se

Från och med 2015 överför vi dina betyg till den nationella betygsdatabasen som är kopplad till antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När du söker utbildningar på universitet och högskolor behöver du alltså inte skicka betyg på kurser som är betygssatta av oss under 2015 och framåt. Efter att du sökt utbildning på antagning.se kan du själv logga in där och se dina meriter som har kommit till dem.

Till skolor som inte är anslutna till antagning.se (exempelvis yrkeshögskolor och folkhögskolor) måste du själv skicka dina betyg.

Betygsbeställning

Du måste själv fylla i en betygsbeställning för att få dina betyg på papper. Detta kostar ingenting. Du väljer själv vilket eller vilka betyg du vill ha med.

Betyg från gymnasieskolan beställs via e-tjänsten för skolbetyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd formuläret nedan för att beställa betyg från Vuxenutbildningen.

Denna beställning gäller utdrag ur betygskatalog respektive samlat betygsdokument. Om du vill ha examensbevis eller slutbetyg måste du planera detta med en studie- och yrkesvägledare.Hur vill du ha betyget levererat? * (obligatorisk)
Hur vill du ha betyget levererat?Utskrift tar normalt 1-2 veckor.
Från och med 2015 överför vi dina betyg till den nationella betygsdatabasen som är kopplad till Antagning.se. När du söker utbildningar på universitet och högskolor behöver du alltså inte skicka betyg på kurser som är betygssatta av oss under 2015 och framåt. Efter att du har sökt kan du själv logga in på Antagning.se och se dina meriter som har kommit till dem. Till skolor som inte är anslutna till Antagning.se (exempelvis yrkeshögskolor och folkhögskolor) måste du själv skicka dina betyg.

Sidan uppdaterades

2021-01-11

Sidansvarig: