Du är här:

Behörighet och urval

Behörighet - uppfyller du kraven?

Bestämmelserna om behörighet finns i Skollagen (2010:800) 20 kap19-20 §§. Skolverket har skrivit förtydligande text om gymnasial nivålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste uppfylla fyra grundkrav:

 1. 20 år eller slutfört gymnasium
  Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, och i så fall beslutar rektor.
 2. Folkbokförd i Örnsköldsvik
  Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Örnsköldsviks kommun. Annars måste du lämna ansökan till din hemkommun, som kan bevilja utbildningen.
 3. Du får inte läsa det du redan kan
  En förutsättning är att du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg från gymnasiet får endast läsa kursen på nytt om det finns särskilda skäl. Du kan dock alltid göra en prövning.
 4. Du ska ha förutsättningar att klara utbildningen
  Vilken nivå kan du börja på? I lagtexten står att du ska ha "förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen". Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen.

Rätt till komvux

Behörighet innebär inte automatiskt att alla får en plats. Urval kan göras, se nedan. I vissa fall har du dock laglig rätt att läsa.

 • Skollagen säger att du som uppfyller de fyra punkterna ovan har rätt att läsa kurser för att att uppnå grundläggande behörighet till högskola/universitet och grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
 • När du har uppnått grundläggande behörighet har du även rätt att läsa in en eller flera särskilda behörigheter för högskola och yrkeshögskola.

Urval - vem går plats?

Urval ska inte göras om du har rätt att delta enligt texten ovan.

Om platserna därefter inte räcker till alla görs ett urval baserat på de uppgifter du lämnar i ansökan. Vi har tyvärr inte ekonomiska möjligheter att ta emot alla som söker. Urvalet görs enligt förordning 2011:1108 3 kap 7§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Från 1 januari 2021 ändras prioriteringen så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Det innebär att även arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska prioriteras vid urval till utbildningen.

Vid yrkesutbildning med statsbidrag gäller istället förordning 2009:43 3§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

Bestämmelserna om urval i förordning 2011:1108 ska inte tillämpas vid sådan utbildning ... I stället ska, om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Sidan uppdaterades

2020-09-04

Sidansvarig: