Du är här:

Vklass förskola och familjedaghem

Registrera barnets närvaro i Vklass. Vklass hjälper föräldrar och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Personalen får mer pedagogisk tid med barnen.

Vklass gör det möjligt att lägga scheman hemifrån via dator eller smartphone, dygnet runt. Det blir lättare att skicka meddelanden om barnens frånvaro, eller vem som hämtar barnet. Vklass ger en verklig överblick av hur mycket tid barnet är på förskolan.

När barnen kommer på morgonen registerar barnen detta genom att trycka på en pekskärm med namn och egen ikon. Närvaron registreras på en gång och blir synlig för föräldrar och personal. När barnen går hem igen upprepas proceduren.

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Utvecklingsledare Vklass
Anders Edström
Skicka e-post

Markus Horkamo
Skicka e-post

Inloggningsfrågor
Kontakta aktuellt områdes administratörer/
expedition

Mer information