Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Organisation

Lärarutbildningens inriktningar hos oss

Kommunens organisation för den Verksamhetsförlagda Utbildningen innebär att du blir placerad antingen i något av våra utsedda övningsskoleområden alternativt på annan specifik skolform i Örnsköldsviks Kommun.

Vi är stolta över att få ta emot studenter från lärarutbildningens inriktningar mot

  • Förskolan
  • Fritidshemmet
  • Grundskolan F-3
  • Grundskolan 4-6
  • Grundskolan 7-9
  • Gymnasieskolan
  • Vuxenutbildningen

Centrala roller inom VFU-organisationen

Ulrika Sjöblom
Central VFU-samordnare
Bildningsförvaltningen
070-573 35 06
Skicka e-post

Ansvarar för VFU-verksamheten övergripande i Örnsköldsviks Kommun och med primärt ansvar för VFU i förskola och grundskola.

Christin Almström
VFU-samordnare
Örnsköldsviks Gymnasium
Nolaskolan
0660-888 18
Skicka e-post

Ansvarar för VFU-placering vid Örnsköldsviks Gymnasium, Nolaskolan


Lars Nordin
VFU-samordnare
Örnsköldsviks Gymnasium
Parkskolan
0660-883 52
Skicka e-post

Ansvarar för VFU-placering vid Örnsköldsviks Gymnasium, Parkskolan

Vi tar emot och placerar studenter i VFU-perioderna. Vi leder även seminarier för VFU-handledare samt planerar och genomför gemensamma möten för lärarstudenter.

VFU-handledare

Våra utbildade VFU-handledare ansvarar för själva genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen ute på förskolorna och/eller skolorna. Tillsammans med studenterna planerar de och genomför utbildningen samt bedömer studenternas arbete och finns som ett stöd genom processen.

Det finns ett flertal utbildade VFU-handledare i Örnsköldsviks Kommun. 

Rektor/förskolechef

Rektorer och förskolechefer på mottagande skola eller förskola ansvarar för respektive enhets VFU-verksamhet och ska delge studenten kunskaper om skolans organisation, ledning och utveckling. 

Övningsskoleområden

I Örnsköldsviks kommun finns det övningsskolor och övningsförskolor i två av våra grundskoleområden, Själevad och Gullänget samt i Centrala Örnsköldsvik gällande Gymnasieskolan. Därutöver kan lärarstudenter placeras även på andra enheter runtom i kommunen.

Läs mer om våra övningsskoleområden

Sidan uppdaterades

2019-01-22

Sidansvarig: