Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Att vara lärarstudent

Verksamhetsförlagd utbildning i Örnsköldsvik 

Välkommen till verksamhetsförlagd utbildning i Örnsköldsvik!

Beroende på vilket lärosäte du läser på, kommer du att bli placerad i något av våra skolområden:

Umeå universitet: Gullängets övningskoleområde, Örnsköldsviks gymnasieskola

Mittuniversitetet: Själevads övningskoleområde

Lokalt förlagd utbildning (UMU): Domsjö, Centralorten, Högland, Alne/Järved

Vår VFU-organisation vill bidra till att

 • Ge dig som student en god inblick i våra förskole-/skolenheters organisation, mål och utveckling.
 • Ge dig som student tillfälle att prova egna idéer med barnen/eleverna och uppmuntra dem att pröva olika arbetssätt.
 • Vid behov stötta dig som student i planering och genomförande samt presentera olika läromedel och undervisningsmaterial.
 • Ge dig som student tid till reflekterande samtal.
 • Möjligheter att delta vid planering och genomförande av utvecklingssamtal, föräldramöten och elevvårdskonferenser.
 • Ge dig som student en inblick i vårt arbete med tex språkutveckling, likabehandling, digitalisering och nyanlända. 

Så här går det till

 • Kommunen får beställningar från respektive lärosäte (Miun och UMU) via respektive valwebb.
 • VFU-samordnare placerar studenten utifrån kursmål, önskemål från student och tillgång på handledare.
 • Studenten tar sedan i god tid kontakt med sin blivande handledare för mer praktisk information.
 • När VFU-perioden startar planerar handledare och student tillsammans hur kursens uppgifter ska läggas upp.
 • VFU-samordnare träffar handledarna innan VFU-perioden startar för att tillsammans gå igenom kursmål, kursuppgifter och bedömning.
 • VFU-samordnare besöker studenten ute i verksamheten, i grupp och ibland enskilt, för att samtala om det pedagogiska arbetet.
 • VFU-handledare och student för regelbundna lärande samtal om det pedagogiska arbetet och lärarrollen under VFU-perioden. I mitten av perioden görs en halvtidsbedömning. Till detta avsätts ca 2h/v.
 • Rektor/förskolechef avsätter tid för ett samtal med studenten/studenterna om organisation, mål och utveckling i skolområdet.
 • Handledare och student reflekterar var för sig över bedömningsunderlaget för att sedan tillsammans diskutera slutbedömningen.
 • Trepartssamtal genomförs vid de senare vfu-perioderna (VFU 2-5) där kurslärare från lärosätet, handledare och student medverkar.
 • Kontakta VFU-samordnaren om problem skulle uppstå.

VFU-perioden utvärderas via webbaserad enkät som skickas ut till handledare och studenter. 

Samtalsunderlag

Det kan vara mycket nytt att ta in när man ska vara verksam vid en helt ny förskola eller skola. Innehållet i samtal och reflektion tillsammans med din handledare kan därför utgå från detta underlag som ringar in det som är viktigt att känna till och ha koll på.

SamtalsunderlagPDF 

Offentlighet, tystnadsplikt och sekretess 

Regelverket om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt är omfattande och detaljerat som kan vara svårt att överblicka.

En sammanfattning av betydelsen och vikten av att på ett vuxet och ansvarsfullt sätt förhålla sig till direktiven finns häröppnas i nytt fönster

Belastningsregister - kontroll

För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs av Polismyndigheten. Den som inte visat registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Du kan beställa ditt utdrag från belastningsregistret härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa Skolverkets text om registerkontroll härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ulrika Sjöblom
VFU-ansvarig
Bildningsförvaltningen
070-573 35 06
Skicka e-post