Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Våra elevers framtid i fokus

Från förskola till gymnasium - vuxenutbildning

Våra kommunala skolor i Örnsköldsvik arbetar med att förbereda och utveckla våra barn och elever till att bli kritiskt tänkande och attraktiva på en framtida arbetsmarknad, samt ha de grundläggande kunskaperna för vidare studier.

Likvärdiga förutsättningar att nå de nationella målen

Vår skola ska erbjuda stimulerande lärmiljöer, elevhälsa och trygghet. Genom att använda oss av framgångsrika lärprocesser och pedagogiska verktyg kombinerat med att eleverna ges praktiska erfarenheter från arbetsmarknaden, vill vi förbereda dem, men även öka deras intresse för och medvetenhet om, de yrken som finns på såväl på den lokala som nationella arbetsmarknaden.

Den röda tråden genom vårt skolsystem är att alla har rätt att utvecklas och lära optimalt utifrån sina egna unika förutsättningar och mötas av kompetent och engagerad personal. Alla ska erbjudas likvärdiga förutsättningar att nå de nationella målen. Skolan ska ha ett utvecklande samarbete och dialog med vårdnadshavare och andra föräldrar samt med andra aktörer i samhället för att ge barnen/eleverna nya perspektiv.

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Bildningsförvaltningen och Örnsköldsviks Industrigrupp har initierat en satsning efter en modell från Västerås där arbetsmarknadskunskap satts upp på schemat. Satsningen har utmynnat i ett samverkansprojekt mellan skolan och vår lokala  arbetsmarknad som drivs genom den ekonomiska föreningen Destination Jobb, Örnsköldsvik. Satsningen är ett komplement till studie- och yrkesvägledningen.

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Förvaltningschef
Kristina Rastbäck
070 - 190 90 55
Skicka e-post