Resurscentra och stödfunktioner

Barn och elever har rätt till likvärdiga förutsättningar för lärande och utveckling. Bildningsförvaltningen har valt att erbjuda stöd till pedagoger och chefer via utvecklingsavdelning och resurscentra.

På utvecklingsavdelningen finns kompetens inom kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling.

Boklådan är en skolbiblioteksresurs som servar Örnsköldsviks alla skolformer.

Kom Tek inspirerar och inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Kulturskolan erbjuder en mångfald estetiska uttrycksformer både i skolan och på eftermiddagstid.

Sidan uppdaterades

2019-01-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Utvecklingschef
Kristina Rastbäck
070 - 190 90 55
Skicka e-post