Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Sjölyckans förskola

En bild från de första spadtagen som togs i november 2019 av bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park, med hjälp av barn från Åvägens och Höglands förskola.


En ny förskoleenhet byggs i Högland, i korsningen mellan Höglandsvägen och Fågelvägen. Sjölyckan blir namnet på förskolan som beräknas vara inflyttningsklar i juni 2021 så att inskolningarna kan börja efter semesterperioden, i augusti 2021. Byggkostnaden är budgeterad till 49 miljoner kronor.

Den 11 november 2019 togs de första symboliska spadtagen till den nya förskolan, som ska stå på den mark där kommunen tidigare haft en fritidsgård. Förskolan får åtta avdelningar och kommer att ge plats för cirka 120 förskolebarn i åldrarna 1 – 6 år. Den nya förskolan byggs i två plan med halvplansförskjutning för att passa in i den naturliga terrängen, dvs. på en sluttning. Byggnaden är utformad för att möta förskolans behov och funktioner men i planeringsarbetet har det också varit viktigt att hitta en utformning som med enkla medel kan anpassas för annan verksamhet utifrån framtida behov.

Det var i lokalförsörjningsplan 2015 – 2019 som det beslutades om att bygga tre nya förskoleenheter. Byggstarten för denna andra etapp beslutades i kommunfullmäktige i maj 2018.

Påföljande etapper har utretts och numera planerar kommunen för fler förskolebyggen än de ursprungliga tre.

På bloggen Skollokaler Örnsköldsviklänk till annan webbplats kan du läsa mer om aktuella byggprojekt för skollokaler och lite annat smått och gott kopplat till skolan.

Nedan en skiss av arkitekt Max Lönnkvist, som ritat den förskola som nu håller på att byggas.

Sidan uppdaterades

2020-01-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Eric Bagger
Utredare
070 - 662 10 82
Skicka e-post