Bredbynskolan

Skiss över nya Bredbyskolan, blivande Anundsjöskolan.

I Bredbyn pågår en anpassning av lokalerna vid Bredbynskolan från förskoleklass till årskurs 9. Anpassningen är en del i det större byggprojektet S3B och syftar på högstadieskolorna vid Bjästa-, Björna-, Bredbyn- och Själevadskolan. Efter en första etapp vid Björnaskolan och ett genomförande av lokalanpassningar vid Bjästaskolan och Själevadskolan är nu projektet vid Bredbynskolan igång. Den 22 september var den formella byggstarten för den nya skolan.

Projektet omfattar både renovering av befintliga skollokaler och en nybyggnation. Den nya skolbyggnaden kommer främst att inrymma grundskolans verksamhet med årskurserna 7-9 på det övre av de två våningsplanen och förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem på det nedre våningsplanet. Utöver det renoveras även befintliga lokaler för bland annat rektorsexpedition, personalutrymmen och bibliotek.

Den totala kostnaden är beräknad till 80 miljoner kronor och inkluderar rivning av gamla skolbyggnader som tas ur bruk.

Våren 2019 beräknas delar av verksamheten kunna flytta in i den nya byggnaden och i mitten av höstterminen 2019 ska skolan vara igång fullt ut. Sedan projektet i Bredbyn slutförts planeras för den fjärde och sista etappen i byggprojektet S3B, Björnaskolan.

I samband med att verksamheterna flyttar in i de nya byggnaderna under 2019 byter skolan namn till Anundsjökolan. Ett förslag som röstats fram av eleverna som går på skolan idag, från förskoleklass upp till årskurs 9.

Ta del av mer information på bloggen Skollokaler Örnsköldsvik 2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Eric Bagger
Utredare
070 - 662 10 82
Skicka e-post