Ängsmarkens förskola

Den nya förskolan smälter väl in i omgivningarna med sin gröna limträfasad och en huskropp som följer terrängen.

En ny förskoleenhet byggs i Gullänget, på kommunens lediga tomtmark mellan Ängetskolan och Skogsgläntan. Ängsmarken blir namnet på förskolan som beräknas vara inflyttningsklar i juni 2019 och inskolningen börjar efter semesterperioden, i augusti 2019. Byggkostanden är budgeterad till 41,6 miljoner kronor.

Den 27 oktober togs det första spadtaget till den nya förskolan i Gullänget som får åtta avdelningar och kommer ge plats för cirka 120 förskolebarn i åldrarna 1-6 år. Den nya förskolan byggs i två plan med halvplansförskjutning vilket ger upphov till ett spännande formspråk som passar in i den naturliga terrängbilden. Byggnaden är utformad för att möta förskolans behov och funktioner men i planeringsarbetet har det också varit viktigt att hitta en utformning som med enkla medel kan anpassas för annan verksamhet utifrån framtida behov.

Det var i lokalförsörjningsplan 2015-2019 som det beslutades om att bygga tre nya förskoleenheter. Byggstarten för den beskrivna första etappen beslutades i kommunfullmäktige i oktober 2015. Påföljande etapper har utretts och planeras numera till fem förskolebyggen.

På bloggen Skollokaler Örnsködlsvik 2017 kan du läsa mer om aktuella projekt inom lokalfrågan och lite annat smått och gott kopplat till skolan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Eric Bagger
Utredare
070 - 662 10 82
Skicka e-post