Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Ängetskolan

En ungefärlig skiss över den nya byggnaden som uppförs, F-huset, som går i vinkel mot D-huset, där vaktmästeri och bibliotek ligger idag. På skissen framgår också hur utemiljön planerats.


En ny träningsskola byggs vid Ängetskolan i Gullänget. Bakgrunden är den lokalbrist som finns vid både Skärpe- och Ängetskolan och en målsättning från 2014 att samla kommunens grundsärskola vid Ängetskolan.

Att det byggs just för träningsskolan har att göra med att behoven av lokalanpassningar för den verksamheten har varit större och att därför blir ekonomiskt effektivt att bygga nytt för den skolverksamheten.

Dessutom ger ett nybygge för grundsärskolans träningsskoleverksamhet ett gyllene tillfälle att skräddarsy lokalerna. Grundsärskolans lärare har också varit tidigt ute med att beskriva sina behov. Därför stod t.ex. lokalprogrammet för den nya byggnaden klar mer än ett år i förväg.

Den nya byggnaden gör att träningsskolans klasser kan flytta ut från nuvarande lokaler och bereda mer plats för både grundskolans verksamhet och för grundsärskolans grundsärskoledel. Tillbyggnaden syftar med andra ord att ge alla tre verksamheterna mer lokalyta vid Ängetskolan men också ge grundskolans elever vid Skärpeskolan mer lokaler.

Kostnaden för den nya träningsskolebyggnaden på ungefär 1200 kvm blir 33,5 miljoner kr, med 3 extra miljoner avsatta för utemiljön och 5 miljoner kr för att förbättra trafiksäkerheten runt Ängetskolan.

Bygget har stått i startgroparna sedan 2017 och väntat på att Ängsmarkens förskola skulle bli färdigbyggd. Då kunde nämligen Ängens paviljongförskola avetableras från den mark där den nya skolbyggnaden ska uppföras.

Byggprojektet startade med markarbeten i december 2019. Skollokalerna beräknas bli inflyttningsklara i oktober 2021.

Sidan uppdaterades

2020-01-21

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Eric Bagger
Utredare
070 - 662 10 82
Skicka e-post