Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Skapande skola Örnsköldsvik
2019-2020

Vi erbjuder alla elever i Förskoleklass, åk 1, 5 och 8 upplevelser och skapande

Förskolan 4-5 år:
Husum, Sidensjö och Skorped skapar tillsammans med Maria Bervelius

Förskoleklass:
"Sabelles Röda Klänninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" med Teater Fredaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster v. 47  2018
Det här är en berättelse om att hitta sin plats i en ny värld.
En föreställning som på ett starkt och uttrycksfullt sätt
beskriver ett flyktingbarns resa till ett nytt liv

Dans i årskurs 1
I år får eleverna på skolorna i Trehörningsjö, Hemling, Gideå, Mo, Idbyn, Sidensjö, Banafjäl, Skorped, Norrflärke, Mellansel vid tre tillfällen möta en danspedagog. Läs om projektetPDF

Bild i årskurs 5
Vad är offentlig konst? Vad betyder offentlig? Vem har tillgång till de gemensamma ytorna som stad och natur och vad får man egentligen göra där? Årets skapande skola Konstworkshop för årskurs 5 ställer frågor om demokrati och öppnar upp för insikter om vad konst i det offentliga rummet är och kan vara.

Elever i årskurs 5 möter en bildpedagog. Temat i år är "Inta ytan" -
Landart, Ljudkonst, Performance.
Läs om projektetPDF  

Teater i årskurs 8
Under vecka 5 2019 spelar Unghästen  "XXX 2.0 om sex å sånt". I samarbete med Ungdomsmottagningen i Örnsköldsvik.

17 september  Buss till SkolBio Sörlidenskolan
v. 43   Bo R Holmberg författarbesök på Ängetskolan 
8-11 oktober  Filmworkshops på Domsjöskolan
Oktober  Sanna Juhlin författarbesök på Haffstaskolan
Hösten-18/våren-19  Kreativa klasserWord på Björnaskolan. Teater Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
6 november  Buss till SkolBio, Björnaskolan, Hugo Cabret
7-8 november  - "Inta ytan" -  Domsjöskolan klass 5B möter konstnär Jenny Simm.  Offentlig konst, installation på ÖKKVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
14-15 november  - "Inta ytan" -  Domsjöskolan klass 5A möter konstnär Lars Ahlström och Jenny Lundgren.  Offentlig konst, installation på ÖKKVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
14-15 november  - "Inta ytan" -  Bjästaskolan klass 5 möter konstnär Jenny Simm.  Offentlig konst, installation på skolan i Bjästa
19 december  Agnetha Holmström, författarbesök på Banafjälskolan, F-6
24 november   Buss till SkolBio, Domsjöskolan
28-29 november  - "Inta ytan" -  Norrflärkeskolan klass 5 möter konstnär Lars Ahlström och Jenny Lundgren.  Offentlig konst, installation på ÖKKVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
28-29 november  - "Inta ytan" -  Gideåskolan klass 5 möter konstnär Jenny Simm. Offentlig konst, installation på skolan i Gideå
4-5 december  - "Inta ytan" -  Bredbyskolan klass 5 möter konstnär Lars Ahlström och Jenny Lundgren.  Offentlig konst, installation på ÖKKVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
21 januari   Magnus Nordin, författarbesök, Själevadsskolan åk 8
23 januari   Jens Nilsson, skådespelare, workshop på Banafjälskolan, F-6
13-14 mars  Författarbesök på Sörlidenskolan, F-6
1 april   "Märgben" på Norrdans, Örnsköldsskolans åk 4-6, ca 100 elever
2-3 maj "Fyra spänn citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster", teater för Skorpedskolan,Moskolan, Mellansel och Domsjöskolan
Våren 2019   Nordcirkus, 2 dagar för hela skolan på Järvedsskolan
Våren 2019  Animation med Film Västernorrland under två dagar för åk 3 och 4 på Järvedsskolan

Sidan uppdaterades

2020-04-02

Sidansvarig: