Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Skapande skola

Vad är skapande skola?

Under mandatperioden 2006-2010 bestämde regeringen att stärka samarbetet mellan skolan och det professionella kulturlivet och detta beslut låg som grund till skapande skola.
Tidigt under den kommande mandatperioden beslöts att prioritera barn och ungas rätt till kultur. Detta var startskotten till en fortsatt utbyggnad av skapande skola. 
Det är statliga Kulturrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som varje år väljer bland de anmälningar som kommer in från olika kommuner om att få vara med i skapande skola. Under år 2014/15 delades 179 757 500 kronor ut. Efter varje läsår ska det beviljade bidraget redovisas enligt de punkter som Kulturrådet fastställt

Varför finns skapande skola?

För att de kulturella och konstnärliga uttrycken långsiktigt ska integreras i F-klass - 9 i grundskolan. Utgångspunkten är skolans kulturuppdrag enligt den gällande läroplanen.
För att den professionella kulturverksamheten för och med eleverna ska bli större så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.
För att ge eleverna större möjlighet att lära sig — och medverka i — den demokratiska processen

Till vilka kulturinsatser kan man använda skapande skola - bidrag?

  • Till inköp av kulturverksamhet, t.ex. föreställningar eller guidning på museum
  • Till insatser som främjar det egna skapandet som en del av det egna lärandet
  • Till insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan grundskolans alla årskurser och kulturlivets parter
  • Till insatser där en kulturpedagog eller en annan professionell kulturaktör medverkar i arbetet
  • Till insatser som är ett komplement till den redan pågående verksamheten
  • Till transport till och från aktiviteter

Hur ser skapande skola ut i Örnsköldsviks Kommun?

Målgrupp: 4-5 år, F-klass - åk 9

På kommunens alla högstadieskolor finns det Kulturråd.
På många av kommunens mellanstadierskolor finns Kulturnät.
Kulturråd och Kulturnät består av elevrepresentanter och vuxna som möts kontinuerligt. De planerar tillsammans vilka kulturinsatser (workshop, förställning, studiebesök mm) skolan önskar få ta del av.

Under perioden 2018/19 får alla i årskurs 5 möta bild.

Kulturråd - åk 7-9

Dans, animation, filmfestival, inspelning av egna filmer, tröjtryck, teaterföreställningar, arbete med konstnärer ute på skolorna mm.

Kulturnät - åk 4-6

Filmfestival, teaterföreställningar, animering, streetdance, arbete med konstnärer ute på skolorna, tema med film, teater, dans mm.

Kulturkärnor - åk 1-3

Dans

Kulturfrön - Förskoleklass

Dans/teaterföreställning.

Kultur 4-5 år

Maria Bervelius, musiker och dramapedagog, möter elever i förskolan på tre skolenheter: Skorped, Husum och Sidensjö. 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sten-Ove Sundlöf
Samordnare
070-191 92 94
0660-882 78
epost

Mer information