Forskning och utveckling

Förskola och skola i ständig utveckling är ett signum för Örnsköldsvik. Forskningsgrundade framgångsfaktorer är utgångspunkter för utveckling och stöd. Samverkan med universitet och högskolor är därför en viktig förutsättning. Kollegialt lärande ger förutsättningar att ta tillvara erfarenheter och kunskaper tillsammans. 

I vårt skolsystem har alla rätt att utvecklas och lära optimalt utifrån sina egna unika förutsättningar och mötas av kompetent och engagerad personal. Ett inkluderande arbetssätt innebär att alla elever ska ha chans att utveckla förmågor tillsammans med andra. Digitalta verktyg ska vara naturliga  verktyg i lärandet i alla skolformer.   

Sidan uppdaterades

2019-02-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Utvecklingschef
Kristina Rastbäck
070 - 190 90 55
Skicka e-post