Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Inneboende, inackordering

Vem kan söka inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg kan beviljas elev, som är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun och som på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera sig på skolorten. Det kan endast beviljas för studier vid kommunala eller landstingskommunala gymnasieskolor under förutsättning att eleven är berättigad till studiehjälp. Studerande vid fristående skolor eller folkhögskolor kan i stället söka bidrag från CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
                     .
Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år man fyller 20. Du ska vara inackorderad på en skolort som ligger minst 44 kilometer från hemmet. Villkoret ska vara uppfyllt minst fyra dagar per tvåveckorsperiod.

Rätt till stöd gäller inte för elever som tagits emot som sökande i andra hand till gymnasieprogram eller som är antagen till rh-utbildning.

Besvärlig resväg

Inackorderingstillägg kan beviljas även om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 44 km. Det gäller om den totala restiden upppgår till minst tre timmar per dag om eleven inte skulle vara inackorderad.

Restiden beräknas utifrån den ordinarie skoldagens början och slut - dvs kl 08.10 - 15.30. Villkoret ska vara uppfyllt minst fyra dagar per tvåveckorsperiod. I detta fall ges tillägget ut med det lägsta beloppet.

Belopp

Tillägget varierar med avståndet mellan hemmet och skolorten enligt nedan. Staten fastställer ett lägsta belopp som följer basbeloppet.
Nedanstående belopp gäller per månad läsåret 2020/2021.

Avstånd i km:

 44-149    -  1 550 kr
150-299   -  1 800 kr
 300-        -  2 000 kr

Utbetalning

Tillägget betalas maximalt ut under fyra månader på hösten och fem månader på våren, till önskat bankkonto. Den första utbetalningen för höstterminen görs i slutet av september.
Tillägget kan sökas för högst ett läsår i taget. Du måste alltså söka igen för varje nytt läsår.

Återbetalning

Om förhållandena ändras så att Du inte längre har rätt till inackorderingstillägg, är du skyldig att genast anmäla detta. Felaktigt mottaget tillägg måste återbetalas.

Ansökan och informationsblad

Blankett för ansökan om inackorderingstillägg hittar du i högerspalten.

Ansökan skickar du till:

Alt 1
Bildningsförvaltningen
Gymnasieantagningen
891 88 Örnsköldsvik

Alt 2
Är du elev vid Park- eller Nolaskolan, så lämnar du ansökan direkt till skolan.

Ansök senast den 15 september för att vi ska hinna betala ut pengarna i tid! 

Sidan uppdaterades

2020-08-18

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

För vidare information om inackordering
0660 - 885 53.

Eller på din skola.