Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Flödesschema förskolebarn till grundsärskolan

Själva beslutsprocessen för mottagning i grundsärskola från förskolan - går i tre steg

1) När frågan om mottagande väcks

2) Utredning Inför beslut om mottagande

3) Beslut om mottagande

Processen kan stannas upp helt vid ett antal kontrollpunkter.

Nedan kan du på ett överskådligt sätt följa beslutsprocessens gång gällande mottagning i grundskolan från förskolan. På fördjupningssidan kan du läsa mer om varje steg och få en överblick utan matris.

Flödesschema Barnet har mycket stora inlärnings-/kommunikations-/samspelssvårigheter Beslut om att en plan upprättas och utvärderas tillsammans med vårdnadshavare Indikationer på utvecklingsstörning Prövning visar att grundsärskolan inte är aktuell - Förskolan arbetar enligt samförstånd med vårdnadshavare Vårdnadshavarna ger medgivande till en utredning - pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk bedömning  Barnet har enligt utredningen rätt att bli mottagen i särskolan Vårdnadshavarna ger sitt medgivande till mottagning i grundsärskolan eller på försök Beslutskonferens anordnas, rekommendation om ämnen/ämnesområden – lärandenivå  ges Vårdnadshavarna accepterar beslutet - Barnet börjar läsa efter grundsärskolans kursplan   Vårdnadshavarna ger inte ett  medgivande till utredning Förskolan anpassar elevens lärmiljö och förbereder mottagande rektor inför övergången till förskoleklass Barnet har inte rätt att bli mottagen i särskolan enligt utredningen. Barnet läser enligt grundskolans kursplan. Rektor i den skola som barnet tillhör meddelas Vårdnadshavarna godkänner inte mottagning i grundsärskolan eller på försök Vårdnadshavarna accepterar inte beslutet - Beslutet kan överklagas

Sidan uppdaterades

2018-01-26

Sidansvarig: