Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Grundsärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden

Var sker undervisningen?

Elever som är inskrivna i grundsärskolan kan få sin undervisning i sin hemskola eller i en klass på Ängetskolan eller Skärpeskolan.

Mer om inskrivning i särskolan kan du läsa om i Örnsköldsviks kommuns "Information om grundsärskolan och gymnasiesärskolan" - Se "Mer information".

Hur går processen för mottagande till särskola till?

Här kan du ta del av hur mottagningen går till och vad som gäller i de olika stegen:

Sidan uppdaterades

2019-11-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Rektor grundsärskolan
Ann-Catrin Brandtlin
070-356 07 52
Skicka e-post

Mottagningsansvarig
Helen Brandehav
073-043 71 93
Skicka e-post

Mer information