Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Behörighet och urval

Här kan du bl a läsa mer om regler för behörighet till gymnasieskolan och hur antagningen går till.

Behörighet

För att man ska kunna bli antagen till ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att man är behörig:

  • Man ska ha avslutat årskurs nio i grundskolan.
  • Man får fylla högst 19 år det år utbildningen börjar.
  • Man får inte tidigare ha gått igenom ett nationellt program i gymnasieskolan, eller motsvarande utbildning.

Dessutom krävs godkända grundskolebetyg:

  • Engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk krävs till alla program.
  • För yrkesprogrammen krävs dessutom 5 godkända ämnen till (valfria).
  • För de högskoleförberedande programmen krävs 9 andra godkända ämnen.
  • För Ekonomi-, Humanistiska och Samhällsvetenskapliga programmet ska geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap finnas bland de nio ämnena.
  • för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi finnas med bland de nio ämnena.

Dispens

Den som söker till nationellt program och saknar betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande:

1 på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin skoltid, och

2 bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet

Urval

För att ett program eller inriktning ska starta krävs att tillräckligt många sökt programmet eller inriktningen. Om det finns fler behöriga sökande än platser till ett program måste ett urval göras. Ordningen mellan de sökande bestäms av slutbetygen från grundskolan.

Varje godkänt betyg ges ett siffervärde:
A = 20, B = 17,5, C = 15, D = 12,5, E = 10.
Därefter lägger man samman poängen för de 16 bästa betygen och den summan är det man konkurrerar med (meritvärdet).

Den som har ett betyg i moderna språk som språkval får lägga till poängen för det betyget till de övriga 16 bästa betygen.

Har du frågor om antagning till gymnasiet kan du mejla eller ringa till gymnasieantagningen.

Introduktionsprogram

Dessa program är till för dem som ännu inte har behörighet till de nationella programmen. Läs mer om introduktionsprogram.


Sidan uppdaterades

2021-01-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Gymnasieantagningen
891 88 Örnsköldsvik
0660-885 53

Skicka e-post