Individuella program

Programmet för dig som behöver lära i mindre grupp med hög personaltäthet.

Hos oss kommer du att möta personal med många olika kompetenser. I vår skola utgör utforskande, nyfikenhet och lust att lära en grund för verksamheten.

I utbildningen ingår ämnesområdena:       

Estetisk verksamhet
Ämnesområdet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. I ämnesområdet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Hem och konsumentkunskap
Ämnesområdet hem- och konsument-kunskap behandlar kunskaper som är centrala för att människor ska kunna skapa en fungerande vardag. I ämnes-området ingår kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi.

Idrott och hälsa
Ämnesområdet idrott och hälsa behandlar sambanden mellan människans livsstil, hälsa och välbefinnande. I ämnesområdet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

Individ och samhälle
Ämnesområdet individ och samhälle behandlar människan i samhället. Här ingår kunskaper för att kunna orientera sig och agera i samhället och omvärlden. Vi läser om samhällskunskap, geografi, historia och religion.

Natur och miljö
Ämnesområdet natur och miljö behandlar olika fenomen och samband i omvärlden. I ämnesområdet ingår kunskaper som gör det möjligt att kunna undersöka och orientera sig i frågor som handlar om energi, teknik, hälsa och miljö. Vi läser om biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Språk och kommunikation
Ämnesområdet språk och kommunikation behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. I ämnesområdet ingår även kommunikation på engelska.

Praktik
Under årskurs två till fyra erbjuds eleverna praktik. Skolans ambition är att eleven ska ha en sysselsättning efter avslutad utbildning.

Besök och praktik inför gymnasiet
Vill du göra besök eller praktik hos oss kontakta studie och yrkesvägledare Thomas Sellin.

Korttidstillsyn (Fritids)
Vi kan erbjuda korttidstillsyn för elev som sökt LSS-insatsen och fått den beviljad. Det innebär att eleven kan få tillsyn före skolan, efter skolan samt på loven. Kontakta rektor för mer information.

Ansökan
Ansökningsblankett finns på Örnsköldsviks Gymnasiums hemsida under Så söker dulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sista ansökningsdag är den 1 april.


Sidan uppdaterades

2020-10-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Individuella program finns
på Park

Rektor
Lars-Erik Edblad
0660 - 880 39
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Thomas Sellin
0660 - 888 41
Skicka e-post

Mer information

Informationsblad
Individuella programPDF