Individuella program

På Individuella programmet lär du dig i din egen takt och får kunskaper och färdigheter  inom många områden.

Programmet för dig som:

  • behöver lära i egen takt
  • behöver trygg lärmiljö i mindre grupp

Utbildningen är 4-årig och sker i mindre grupper och anpassas individuellt efter varje elevs behov, funktionshinder och förutsättningar.

I utbildningen ingår ämnesområdena:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa                        
  • Individ och samhälle                                  
  • Natur och Miljö
  • Språk och kommunikation                              

Utbildningens syfte är att ge eleverna kunskaper och förbereda dem för ett bra vuxenliv gällande sysselsättning, boende och fritid.

Eleverna har individuella scheman anpassade utifrån deras förutsättningar.

Hem och konsumentkunskap
Eleverna förbereds för ett bra vuxenliv både när det gäller fritid och boende. Genom praktiskt arbete får eleverna grundläggande kunskaper i bl.a. matlagning, tvättning, städning, vardagsekonomi, cafeteriaverksamhet, personlig hygien och livsmedelshygien.

Natur och miljö
Utvecklar elevernas förståelse för det ekologiska samspelet i naturen. Här får eleverna källsortera, arbeta med skog och ved, lära om fastighetsskötsel och enklare snickeri.

Estetisk verksamhet
Eleverna får möjlighet att utveckla förmåga att använda olika estetiska uttrycksformer individuellt och i grupp t.ex. bild, hantverk, musik och teater. Eleverna får utnyttja estetiskauttrycks-former för kommunikation och påverkan.

Idrott och hälsa
Utvecklar kroppsuppfattning, motorik, kondition och styrka. Ett av ämnets syften är att stimulera till varaktiga fritidsintressen och ett annat att stärka hälsan på både kort och lång sikt. Taktil stimulering erbjuds alla elever.

Individ och samhälle
Ökar förståelsen för sin omvärld och ger kunskap för att kunna hantera tillvaron, genom att få erfarenhet från olika miljöer och sammanhang. Egna aktiviteter grund för lärandet.

Språk och kommunikation
Kommunikation behövs för att kunna förstå och för att kunna göra sig förstådd och är en förutsättning för socialt samspel.

Praktik inför vuxenlivet
Under åk 2- 4 gör eleverna praktik inom olika områden. Syftet är att eleven ska tillämpa sina kunskaper och orientera sig om olika sysselsättningar. Skolans ambition är att eleven ska ha en sysselsättning efter avslutad utbildning och vara väl förberedd för vuxenlivet

Studiebesök och praktik inför gymnasiet
Ni är välkomna till oss för studiebesök. Föräldrar, avlämnande skola och andra intresserade kan ta kontakt för att boka ett besök. Under de två avslutande årskurserna i grundsärskolan erbjuder vi möjlighet till praktik vid hos oss. Det ger dig möjlighet att bekanta dig med skolan, personalen, utbildningen och blivande kamrater.

Framtiden – viktig för alla
Under utbildningen skapar vi kontakter med Handikappomsorgen, Arbets-förmedlingen, Försäkringskassan, andra myndigheter och näringslivet. Vi strävar ständigt mot att tiden efter skolan ska följas av sysselsättning i någon form, antingen genom daglig verksamhet eller någon annan form av arbete

Ansökan
Ansökningsblankett finns på Örnsköldsviks Gymnasiums hemsida under Så söker dulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du bör helst ha sökt före den 15 feb.


Sidan uppdaterades

2019-10-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Individuella program finns
på Park

Rektor
Lars-Erik Edblad
0660 - 880 39
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Thomas Sellin
0660 - 888 41
Skicka e-post

Mer information

Informationsblad
Individuella programPDF