Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Vill du vara med och utforma framtiden? Vill du bygga, konstruera, programmera eller utveckla egna idéer? Är ditt mål att skaffa dig goda förutsättningar för vidare studier?

Teknikprogrammet – för dig som:

  • är intresserad av teknik och naturvetenskap
  • vill ha ett intressant och attraktivt jobb
  • gillar utmaningar

Nationella inriktningar

Samtliga inriktningar ger möjlighet att läsa matematik och fysik som ger behörighet till högskolestudier inom teknik och naturvetenskap. Karaktäristiskt för arbetet på teknikprogrammet är att jobba i projektform och med ämnesövergripande arbete. Större och mindre projektarbeten pågår hela tiden under din utbildning.

Design och produktutveckling

Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Den behandlar designprocess och designmetodik med skissteknik, fysiska modeller och prototyper.

Informations- och medieteknik

Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Samhällsbyggande och miljö

Inriktningen ger kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den behandlar husbyggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt. Vi använder CAD-verktyget ArchiCad för att illustrera byggnader och miljöer.

Nationell Idrottsutbildning

Teknikprogrammet går att kombinera med Nationell Idrottsutbildning (NIU).

Fortsatta studier och arbete

Du får breda kunskaper som ger många olika möjligheter. Du är väl förberedd för högskoleutbildningar inom teknisk och naturvetenskaplig sektor. Behovet av tekniker och naturvetare finns alltid! Stora möjligheter finns till intressanta och attraktiva jobb.

Gymnasieingenjör

Läs mer om Teknikprogrammets fjärde år - Gymnasieingenjör Design och produktutveckling.

Sidan uppdaterades

2020-08-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Programmet finns på Park

Rektor
Maria Schelin
0660-883 29
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledare
Caroline Sandin
0660-883 31
Skicka e-post