Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Föreningen

För att kunna vara aktuell för antagning på LIS måste eleven tillhöra en förening som i sin tur är berättigad kommunalt föreningsstöd. Föreningen ska ha en värdegrund som tydligt handlar om alla människors likas värde och även visa på att utbildning av aktiva är viktigt. Eleven skall också ha tillgång till en, inom sin idrott, utbildad tränare i föreningen. Utbildningen skall minst motsvara det som respektive specialidrottsförbund rekommenderar för åldern/nivån. Föreningen skall också signera ansökningshandlingarna [gäller fr.o.m. läsårsstart 2019/2020], detta genom styrelseordförande och på så vis vara en garant för att föreningen når upp till skolans minimikrav på föreningen.

Örnsköldsviks Gymnasium, som en av avtalsparterna, ser positivt på att deltagande föreningar har ett öppet klimat som gynnar samarbete och dialog olika föreningar emellan.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: