Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Elevinflytande och föreningar

Klassråd

På Örnsköldsviks gymnasium används klassråd som en av formerna för elev-inflytande. Ambitionen är att samtliga klasser ska genomföra klassråd en gång i
månaden under den schemalagda klasstiden. På klassrådet behandlas olika
ärenden som t ex trivselfrågor, arbetsmiljö, planeringsfrågor och likabehandling. Eventuella ärenden som framkommer på klassrådet ska klassens representanter ta vidare till elevråd/elevkår, matråd, elevhuvudskyddsombud etc.

Elevråd / elevkår

Samtliga elever som går på Park är automatiskt en del av elevrådet. De elever som av klassen utses till elevrådsrepresentanter ska föra klassens talan på elevrådets årsmöten.

På elevrådets årsmöte utses en elevrådsstyrelse som arbetar aktivt med frågor som rör undervisning, skolmiljö, elev-arrangemang, skolans utveckling och framtid. Allt för att skapa en bättre skola och en givande skoltid. Elevrådet fyller en viktig funktion för elevdemokratin samt är en betydelsefull samarbetsparter för skolledningen.

Parks elevråd på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevorganisationen på Nola heter Nolaskolans elevkår. Du får själv aktivt välja om du vill bli medlem och det är gratis.

På elevkårens årsmöte utses en styrelse som arbetar aktivt med frågor som rör undervisning, skolmiljö, elevarrangemang, skolans utveckling och framtid. Allt för att skapa en bättre skola och en givande skoltid.
Elevkåren fyller en viktig funktion för elevdemokratin samt är en betydelsefull samarbetsparter för skolledningen.

Nolas elevkår på facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevskyddsombud (ESO)

Arbetsmiljölagen gäller även för eleverna i gymnasieskolan och de har därför rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete. Vid Örnsköldsviks gymnasium finns elevskyddsombud som aktivt arbetar med att påverka arbetsmiljön på skolorna till det bättre. De elever som av klassen har utsetts till elevskyddsombud får utbildning för att klara uppdraget.

Elevskyddsombuden utser varje läsår tre elevhuvudskyddsombud (en för varje årskurs) som bl a deltar vid skyddsronder.

Matråd

Matråden på Nola och Park träffas vid ett par tillfällen varje termin. De elever som av klassen har utsetts till matrådsrepresentanter får då tillsammans med köksenhetschef och en rektor möjlighet att diskutera frågor om matsalen och den mat som serveras på skolan samt komma med idéer och förslag till förbättringar.

Likabehandlingsråd

Likabehandlingsrådet består av elever, lärare och elevhälsopersonal från hela Örnsköldsviks Gymnasium. De arbetar för att skapa en skola där elever trivs, känner sig trygga och blir bemötta med respekt. Eleverna som utses att delta i rådet är en viktig kanal mellan rådet och övriga elever på skolan. De deltar i olika elevarrangemang och anordnar årligen en temavecka. På Örnsköldsviks gymnasium råder nolltolerans mot kränkande behandling/mobbning och diskriminering. I den lokala likabehandlingsplanenöppnas i nytt fönster framgår det tydligt hur man arbetar för elevernas lika värde och hur eleverna ges en trygg miljö.

Programråd

Varje termin genomförs programråd för respektive yrkesprogram. Där träffas representanter från skola, bransch, fack, politik och arbetsmarknad för att diskutera utbildningsfrågor. Elevrepresentanter inbjuds till samtliga programråd.

Idrottsförening

NIF (Nolaskolans idrottsförening) anordnar idrottsturneringar så som NIF-natta, Skoljoggen och arrangerar eftermiddagsaktiviteter efter elevernas önskemål. Att vara medlem i NIF kostar 20 kr (Swish 1234 436 044 Skriv namn och personnummer). På årsmötet väljs en styrelse ut bland medlemmarna. NIF vill bidra till att skapa en god stämning och sammanhållning på skolorna. Örnsköldsviks gymnasiums många idrottsutbildningar bidrar till ett stort engagemang och högt antal deltagare. Skol-IF står för glädje, glöd, gemenskap, demokrati och delaktighet. Allas rätt att vara med!

Sidan uppdaterades

2021-02-02

Sidansvarig:

Kontakta oss

Örnsköldsviks Gymnasium har en gemensam e-postadress:
Skicka e-post

Administration, ledning
Kontaktlista

Studie- och yrkesvägledare Kontaktlista

Sjukanmälan gymnasiet Telesvartjänst 010-888 70 50
Sjukanmälan via Vklass-kontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärplattformen Vklasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Parks elevrådsstyrelse
Tim Forsman, TEDES2
Linus Goldkuhl, FT3a
Anton Jonsson, RL2
Simon Rindeskog, HA2
Kevin Lönn, FT3a
Jacob Lockner, EE1a
Linus Norberg, EEELT2
Sanna Lindblom HA1
Elza Sollén, HA1

Nolas elevkårssstyrelse
Caisa Johansson, SAIC3
Albertina Nilsson, SA1C3
Axel Melbin, NA3b
Niklas Viklund, NA3b
Frida Bergkvst, SAVET2
Evelina Östberg, EKJUR2b
August Lundin, EKJUR2c