Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Carl Kempes stipendium

Carl Kempes stipendium delas årligen ut till stipendiater vid Örnsköldsviks gymnasiums Naturprogram årskurs 3. Stipendiets syfte är att premiera studenter som särskilt utmärker sig inom kemiämnet genom särskild kunskap, drivkraft och engagemang samt naturvetenskaplig nyfikenhet och flit.

Amelie Josefsson, Na3b

Amelie har under åren på Naturvetenskapsprogrammet studerat målmedvetet och visat mycket goda resultat. Hon är noggrann och strukturerad i sina naturvetenskapliga studier, både teoretiskt och praktiskt i laboratoriet. Genom naturvetenskaplig nyfikenhet och vetgirighet utvecklar hon resonemang och strategier för att lösa uppgifter och problem av naturvetenskaplig karaktär.

Gabriel Mory, Na3a

Gabriel har under hela sin gymnasietid visat prov på stor ambition och mycket goda kunskaper inom naturvetenskap såväl teoretiskt som laborativt. Även inom övriga ämnen har han mycket goda kunskaper. Gabriel har också visat att han är en väldigt god kamrat och har på ett föredömligt sätt hjälpt andra i klassen.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Pekkala