Automation

Inriktningen ger dig möjlighet till specialisering mot de tre huvudområdena industri-, process- och fastighetsautomatisering. Du får goda kunskaper och bra träning i felsökning och logisk problemlösning. Du får varva praktiskt arbete med teoretiska studier inom industriautomatisering som t ex robotteknik, elektronik och styr- och reglerteknik. Utbildningen ger både bredd och djup samt leder till ett framtidsjobb.

Utbildningen följer och uppfyller elbranschens krav.

Dokument som används av elev och handledare under APL-perioden:

Årskurs 2-3

Sidan uppdaterades

2020-04-28

Sidansvarig: