Du är här:

Yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel. Välj mellan att läsa en platsbunden utbildning eller via distans.

Yrkeshögskoleutbildningar i Örnsköldsvik


Yrkeshöskoleutbildningar med start mellan höstterminen 2019 och vårterminen 2021 i Örnsköldsviks kommun:

Affärsutvecklare besöksnäring

400 poäng, Yrkesakademin AB, distans, Örnsköldsvik

Som affärsutvecklare utvecklar och paketerar du tjänster mot befintliga och nya kundgrupper inom turist och besöksnäringen. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som affärsutvecklare för anläggningar, destinationer och attraktioner, affärsutvecklare för kommuner, regioner och företag, digital affärsutvecklare eller som egen företagare inom besöksnäring.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bygglovshandläggare

300 poäng, Kunskap och kompetens i Sverige AB, distans, Örnsköldsvik

Som bygglovhandläggare arbetar du med att handlägga byggprocessen. Idag och under de kommande åren kommer det att vara en betydande efterfrågan av bygglovhandläggare på arbetsmarknaden. Bortsett från pensionsavgångar innebär den förändrade Plan- och bygglagen från 2010 att nya krav ställs på kommunerna, både när det gäller snabb handläggning och ökad kontroll över byggprocessen.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hydraulsystemtekniker

300 poäng, Institutet för tillämpad hydraulik ITH, bunden Örnsköldsvik

Som hydraulsystemtekniker kan du jobba med allt från fordon, maskiner, vindkraft till oljeplattformar eller inom tillverkningsindustrin. Du kan ha arbetsuppgifter på kontoret, i verkstaden, i skogen. I Sverige och utomlands. Du kan till exempel jobba med att utveckla produkter, programmera system, felsöka och reparera.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hydraultekniker

110 poäng, Institutet för tillämpad hydraulik ITH, distans, Örnsköldsvik

Distansutbildning med fyra olika inriktningar att välja mellan; hydrauloperatör, hydraulmontör, Hydraultekniker underhåll, hydraultekniker utveckling.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kyrkomusiker 100%

500 poäng, Föreningen Mellansels Folkhögskola, bunden, Mellansel

En kyrkomusiker/kantor får spela och sjunga, leda kör och undervisa i allt från barock till gospel och jazz. För att kunna söka utbildningen måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier samt en väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kyrkomusiker 50%

500 poäng, Föreningen Mellansels Folkhögskola, distans, Mellansel

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Medicinsk fotterapeut

300 poäng, Kunskap och Kompetens i Sverige AB, distans, Örnsköldsvik

Fotterapeutens arbetsmarknad finns inom hälso- och sjukvård, inom kommunal vård och omsorg samt i privata verksamheter. Fotterapeuter behövs för att möta riskgrupper med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar samt äldre och funktionshindrade.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Musikmakarna / Songwriters Academy of Sweden

400 poäng, Föreningen Mellansels Folkhögskola, bunden, Örnsköldsvik

Examinerade Musikmakare kan arbeta som låtskrivare, producent, musikentreprenör eller med management inom populärmusik. Musikmakarna utbildar i nära samarbete med musikbranschen och alla uppdrag ges direkt från musikförlag, bolag, artister osv och pitchas runt i Sverige och hela världen. Ett stort upparbetat nätverk garanterar bredd och globala kontakter via utbildningen.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Produktionsutveckling Industri 4.0

325 poäng, YrkesAkademin YH AB, distans, Örnsköldsvik

Som produktionsutvecklare arbetar du med att effektivisera flöden, processer, produktionsteknik och mekaniska konstruktioner. Ditt mål är en produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Robot och automationsprogrammerare

300 poäng, YrkesAkademin YH AB, distans, Örnsköldsvik

Som robot och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom automation. Du konstruerar, diagnostiserar och åtgärdar felkoder, samt avgör vilken automationslösning som är bäst lämpad till en applikation.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Yrkeshögskoleutbildningar i Västernorrland och Umeå

Yrkeshögskoleutbildningar i närheten av Örnsköldsvik med start mellan höstterminen 2019 och höstterminen 2021:

Apotekstekniker

300 poäng, Lernia Utbildning AB, distans, Sundsvall

Apotekstekniker arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering samt deltar i recepthanteringen.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barnspecialistundersköterska

200 poäng, Yrkeshögskolan Mitt Sundsvalls Kommun, distans, Sundsvall

En barnspecialistundersköterska arbetar inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar och deras familjer. Det kan vara på olika avdelningar inom ett sjukhus eller inom hemsjukvården.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behandlingspedagog

400 poäng, YrkesAkademin YH AB, distans, Timrå

Som behandlingspedagog jobbar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och sjukdomar. Du jobbar ofta i verksamheter tillhörande Statens institutionsstyrelse (SiS), kriminalvården, Hem för vård eller boende (HVB) inom missbruks- och barn/ungdomsvård alternativt psykiatrisk vård eller mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnadsvård - Interiör och Hantverk

400 poäng, Yrkeshögskolan Höga kusten, bunden, Kramfors

Efter utbildning kan du jobba med t.ex. tillverkning av specialsnickerier så som kök, dörrar och fönster men även restaureringsarbeten av historiskt värdefulla snickerier i exempelvis kyrkor, kulturmiljöer och andra byggnadsminnen.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Certifierad kyl- och värmepumptekniker inriktning energieffektivisering

300 poäng, Härnösands Kommun Yrkeshögskolan, distans, Härnösand

Kyl- och värmepumptekniker arbete med bland annat installation och underhåll av olika typer av kylanläggningar och värmepumpar i till exempel livsmedelsbutiker, sjukhus, industrier, bostadshus och transportfordon.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftingenjör Elkraft

400 poäng, Härnösands Kommun Yrkeshögskolan, distans, Härnösand

Efter utbildningen arbeta du hos elkraftsbolag, elnätsbolag och på industrier verksamma inom elkraft. Du kan också arbeta som konstruktör, projektör, planerare eller beredare på industri- och serviceföretag eller nät-/kraftbolag.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Drifttekniker Kraft & Värme

400 poäng, Härnösands Kommun Yrkeshögskolan, bunden, Härnösand

Som drifttekniker inom kraft och värme är du rustad för praktiskt arbete med drift och underhåll av energiteknisk utrustning och användning av den senaste IT-tekniken för styrning och optimering. Arbetstillfällen finns inom värmeverk, kraftvärmeverk och processindustri, vattenkraft, ventilation och småskaliga värmeanläggningar.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetsförvaltare

500 poäng, Folkuniversitet, distans, Umeå

Fastighetsförvaltare arbetar med att utveckla, bevara och förädla fastigheter samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt mål och planer.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ingenjör VVS och energi med 3D CAD, BIM och solenergikompetens

450 poäng, Härnösands kommun Yrkeshögskolan, bunden, Härnösand

Som VVS-ingenjör med 3D CAD och BIM-kompetens kan du arbeta med konstruktion av VVS-system, klimatanalyser, energistrategier, utredningar, besiktningar, miljöklassning av byggnader, teknisk fastighetsförvaltning och energieffektivisering.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internationell handelslogistiker

400 poäng, Folkuniversitet, distans, Umeå

En logistiker kan arbeta med att planera, styra och utforma ett företags material- och informationsflöden. Dina yrkesroller kan vara logistikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare, internationell speditör, transportledare eller transportplanerare. Du kan också arbeta med leverantörsutveckling samt som projektledare inom logistik- och ekonomiprojekt.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leveldesigner

550 poäng, The Game Assembly TGA Utbildning AB, bunden, Umeå

En leveldesigner skapar världen som spelaren rör sig i.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Montageledare Solel

100 poäng, Härnösands Kommun Yrkeshögskolan, distans Härnösand

Efter examen kan du hitta jobb hos företag som installerar solelessystem. Ofta handlar det om unga, snabbväxande företag som arbetar med ny teknik och som i rask takt utvecklar nya och arbets- och produktionsmetoder. Du kan också hitta jobb hos företag som installerar solvärme.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mätningstekniker

415 poäng, Kramfors kommun Yrkeshögskolan Höga Kusten, bunden, Kramfors

Mätningstekniker utför mätningar såsom inmätning, utsättning, terrängmodeller vid byggnation av broar, vägar och andra mark- och anläggningsjobb, vid husutsättning och annan byggverksamhet, vid nyupprättning- och uppdatering av stomnät, kartor, fastigheter, VA-nät m.m.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möbelsnickare - Historiskt hantverk

400 poäng, Kramfors kommun Yrkeshögskolan Höga Kusten, bunden, Kramfors

En möbelsnickare kan arbeta hos konsultföretag, entreprenörer, småföretagare men även hos större snickeriföretag och möbelindustrier. Exempel på yrkesroller är t rappsnickare, museietekniker, utställningsbyggare, scenbyggare och industrisnickare.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Paralegal/Juridisk handläggare

400 poäng, Yrkeshögskolan Mitt Sundsvalls Kommun, bunden, Sundsvall

Efter utbildningen kan du arbeta bland annat som paralegal, registrator, domstolshandläggare, tillståndshandläggare eller annan typ av kvalificerad handläggare.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redovisningsekonom

400 poäng, Kunskap & Kompetens i Sverige AB, bunden, Umeå

En redovisningsekonom tar fram och presenterar verksamheten i form av siffror. Med denna utbildning i grunden finns karriärvägar inom yrken som exempelvis redovisningsekonom, redovisningskonsult, redovisningsassistent och ekonomiassistent.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialiserad undersköterska i demensvård

200 poäng, Kramfors kommun Yrkeshögskolan Höga Kusten, distans, Kramfors

Efter utbildningen kan du arbeta som Specialiserad undersköterska i demensvård på särskilda boenden, hemtjänsten, daglig verksamhet & anhörigstöd, personlig ass mm

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Specialistundersköterska inom akutsjukvård

200 poäng, Yrkeshögskolan Mitt Sundsvalls Kommun, distans, Sundsvall

En specialistutbildad undersköterska kan förväntas ha andra uppdrag utöver patientnära arbete. Att fungera som huvudhandledare för elever och inskolningar, att driva och delta i utvecklingsarbete inom omvårdnaden, att ansvara för vissa typer av vårdplanering och andra uppgifter mera specifika för den verksamhet undersköterskan arbetar inom.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spelgrafiker

550 poäng, The Game Assembly TGA Utbildning AB, bunden, Umeå

En spelgrafiker producerar 3D-modeller, material, miljöer och kompositioner till spel.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spelprogrammerare

550 poäng, The Game Assembly TGA Utbildning AB, bunden, Umeå

Spelprogrammeringsutbildningen på The Game Assembly ger dig kunskap om de vanligaste datastrukturerna och algoritmerna som används i spelutveckling. Efter en avslutad utbildning kan du anställas som spelprogrammerare, gameplay-programmerare, tools-programmerare, en nätverksprogrammerare, och även som en mer allmän programmerare i andra företag som inte gör spel.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Systemutvecklare Java

400 poäng, YrkesAkademin YH AB, bunden Sundsvall

Som Java-utvecklare arbetar du med att ta fram digitala tjänster och lösningar till beställaren. Du skapar och vidareutvecklar system och appar.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Säkerhetssamordnare

400 poäng, Yrkeshögskolan Mitt Sundsvalls Kommun, distans, Sundsvall

Utbildning för dig som arbetat med säkerhetsfrågor under minst 2 år på heltid och vill ta steget vidare till en mer avancerad yrkesroll inom säkerhetsbranschen.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandsköterska

325 poäng, YrkesAkademin YH AB, distans, Sollefteå

Tandsköterskans arbetsuppgift är att assistera tandläkaren, arbeta som profylaxtandsköterska med egna patienter samt att jobba med teamtandvård vilket innebär arbetsfördelning inom teamet.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underhållstekniker inom processindustrin

400 poäng, Härnösands Kommun Yrkeshögskolan, distans Härnösand

Efter utbildningen kan du arbeta med att lösa problem som kan uppstå under drift, vid revision eller oplanerade stopp. Exempel på yrkesroller är arbetsledare inom underhåll, underhållstekniker, servicemontör inom industrimaskiner eller processtekniker inom styr- och reglerteknik.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VA-projektör

400 poäng, Folkuniversitetet, bunden, Umeå

Som VA-projektör har du en viktig roll där du bidrar till att säkra vår vattentillgång. Efter examen har du utvecklat stort kunnande kring dimensionering och detaljprojektering av hållbara VA-anläggningar och lärt dig att upprätta förfrågningsunderlag utifrån faktorer som teknik, miljö och juridik.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varmsmed- gesäll

700 poäng, Järnakademin Ångermanland, bunden, Kramfors

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vatten- och miljötekniker

400 poäng, Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige SKY, bunden, Sundsvall

En vatten- och miljötekniker jobbar med att se över reningsprocesser för goda vattenkvaliteter och ansvarar allt som oftast för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VVS-ingenjör

400 poäng, Folkuniversitetet, bunden, Umeå

Som VVS-ingenjör kan du arbeta som projektledare för tekniska VVS-system i nybyggnationer eller ombyggnationer. Du kan även arbeta som konstruktör och designa tekniska system antingen för ett stort entreprenadbolag eller för ett mindre företag som specialiserat sig på VVS.

Mer information och ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-10-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Martina Hallberg
Utvecklingsstrateg
Tel 0660-886 47
e-post

Lärcentrum på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster