Anmäl barngrupp/klass till aktivitet

För lärare och pedagoger: "Anmäl barngrupp" 

 • Levande historia (mellanstadiet)
  Kontaktperson: Anders Nilsson
 • RRR (Rytm, Röst och Rörelse, förskola)
 • Läs och skriv med bild och dramainriktning
  åk 3-4 (Cirka 7 veckor) Kontaktperson:Linnea Norrby
 • Från idé till föreställning
  Detta projekt vänder sig till elever i lågstadiet upp till högstadiet, alltefter lärares önskemål och klassammansättningar. Utifrån elevernas egna idéer skapars en pjäs, där man arbetar fram ett manus, bygger scenografi och rekvisita, och repeterar in pjäsen. Projektet avslutas med en föreställning inför publik. Kontaktperson: Anders Nilsson
 • Drama- och teaterpedagogisk resurs
  Kulturskolans drama- och teaterpedagoger kan också vara behjälpliga på olika sätt, både i skolprojekt och annan verksamhet på kvällstid, till exempel att stödja skolans undervisning genom att använda drama och teater som verktyg och som estetisk lärprocess. Med pedagogernas specialkompetens kan man få hjälp med sådant som manusskrivande, regi och gruppdynamiska övningar. Kontaktperson: Anders Nilsson och Linnea Norrby. 

Sidan uppdaterades

2019-02-06

Sidansvarig: