Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Blåslek

Blåslek på Hållänget

I  Blåslek spelar vi på instrument som heter chalemeau ( liten klarinett) och fife (liten tvärflöjt).

Sång

  • Sjunger Hej-hejdå sånger, om instrument tema t.ex. djur, årstider, högtider
  • Sjunger ofta sånger där man blandar sång och spel

 Rytm

  • Pulskännedom. Känna grundpuls i kropp och klappövningar

Noter

  • Känna till minst 3 toner -namn/ notsystem

Spela instrument

  • Kunna spela två instrument-  (liten klarinett, tvärflöjt) Kalle/Fia

(Kalle, Fia)

  • Förstå spelteknik och grepp
  • Gehörsövningar
  • Kunskap om andra instrument
  • Prova att spela på klarinett, tvärflöjt och saxofon

 Motorik

  • Träning av motorik med hjälp av spel på instrument och rörelse

             
Leken är ett samarbete mellan Kulturskolan och grundskolans lärare.

Mål/Syfte

Öka samarbetet mellan grundskola och Kulturskolan, genom att med blåslekgrupper musicera tillsammans i ämnesöverskridande arbeten (musiksagor, temaarbeten, etc.).
Att elever och föräldrar får större kunskaper om blåsinstrument och spel på dessa instrument. Väcka intresse för musik i tidig ålder (åk 1 - 3).

Undervisningen är inte notbaserad utan bygger på gehörsspel dvs. utantillspel
genom att lyssna.

Målgrupp och plats

Åk 2 på Hållängetskolan

Sidan uppdaterades

2019-02-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Lärare/kontaktperson
Terese Antonsson

Christin Larsson
Skicka e-post

Arbetsrum
0660 - 887 89