LEK i Västra skolområdet

På Skärpeskolan, Ängetskolan och Höglandskolan arbetar vi i åk 2 enligt rytmikmetoden. Det är en helhetspräglad pedagogik som utvecklar sinne, kropp och intellekt. Barnen upplever musikaliska element som tempo, dynamik, tonhöjd, rytm och frasering. Lektionerna innehåller även dans och sång. Metoden utvecklar även barnens koncentration och reaktionsförmåga, samt det sociala samspelet

Sidan uppdaterades

2019-02-06

Sidansvarig: