LEK i Östra skolområdet

På Örnsköldsskolan har vi musikLEK i årskurs 1. Lektionerna innehåller sång, rytmik och rörelse samt spel på enkla rytm instrument.

På Järvedskolan har vi musikLEK i årskurs 2. Lektionerna innehåller sång, rytmin och rörelse samt spel på olika rytm instrument.

På Alneskolan har vi musikLEK i årskurs 2. Lektionerna innehåller sång, rytm och rörelse samt spel på olika rytm instrument.
Lärare är Jonas Gustafsson Nolander

Sidan uppdaterades

2018-09-04

Sidansvarig: